Migrationens kostnader

Enligt Anders Danielsson har kostnaderna för migrationen i år ökat med 96% jämfört med samma tid förra året. Det är oerhörda mängder pengar som går till migrationen och nu börjar dessutom kostnaderna att rullas över på kommunerna. Dom kommuner som ställt upp mest åker på dom största kostnaderna. Att ställa upp när staten kallat har visat sig vara en dålig affär.

Men nu blir det lite siffror på statens utgifter.

Siffrorna presenteras i ett dokument på 61 sidor och heter ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria. 2016-06-21. Regeringskansliet.

Ersättning för ensamkommande

* 500 000 kronor årlig ersättning om kommunen tecknat avtal plus 500 000 kronor ytterligare årligen om kommunen har tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande.

* 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats vid särskild överenskommelse samt ytterligare 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

* 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i familjehem.

* 1 000 kronor per dygn för stödboende.

Gode män har rätt till ersättningskostnader för resa.
Skola och förskola

* 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

* 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass.

* 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

* 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Stödinsatser av förebyggande karaktär 

* 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket. 
Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets mottagningssystem

* 3 550 kronor för personer till och med 18 år.

* 4 205 kronor för personer mellan 19 och 60 år.

* 5 340 kronor för personer som har fyllt 61 år. 

Ersättningen betalas ut per kvartal. 

Ytterligare kostnad för tolk, resor, hälso- och sjukvård kan ansökas om för den del som överstiger 100 000kr.

* 2 060 kronor för hälsoundersökning.

Ersättning för mottagandet av personer med uppehållstillstånd 

* 125 000 kronor årligen för personer som inte har fyllt 65 år.

* 78 200 kronor årligen för personer som har fyllt 65 år. 
Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

* 7 500 kronor för nyanländ till anläggningsboende som har fyllt 20 men inte 65 år.

* 4000 kronor för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand 
Hyreskostnader 

* En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som anvisas med stöd av lagen.
Grundersättning för mottagande av nyanlända 

* 221 500 kronor per år för de kommuner som tecknat avtal.
Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 

* För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktions- nedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd och stöd och hjälp i boendet enligt SoL. 
Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

* 30 000 kronor som ett engångsbelopp för ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd.

* Ospecificerade faktiska kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för mottagande. 
Ersättning för vissa särskilda kostnader 

* Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för mottagande av nyanlända 
Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända 

* Uppgår vårdkostnaderna till över 60 000kr under en tolvårsperiod kan ersättning sökas.
Sfi i anläggningsboende 

* Ospecificerad kostnad för rätt till ersättning för Sfi kostnader
Ospecificerad ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m. 

*Medel till flyktingguider och familjekontakter 
Ersättning till asylsökande och personer med uppehållstillstånd 

*19 till 71 kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder. 
Ersättning till personer med uppehållstillstånd 

* 308 kronor per dag i etableringsersättning och ges för fem dagar per vecka samt ytterligare 800kr per månad per hemmavarande barn för barn under 11 och 1 500 kr per månad för barn över 11 år. 
Bostadsersättning för ensamstående. 

*231 kr per dag i etableringsersättning men som inte har rätt till bistånd.

*Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som studerar

1 050 kronor per månad i studiebidrag och betalas ut under 10 månader om året samt extra tillägg på 855 kr per månad som prövas mot familjens ekonomi.

—————————–

Med dessa siffror vill jag inte säga att vi tar emot för många eller för få flyktingar. Men givetvis ska siffrorna upp på bordet. Att ljuga som ett antal politiker och mediamänniskor gjort är inte bara oetiskt utan också ohederligt. Det kostar pengar och skattebetalarna får stå för notan. Då kan det vara bra att också få se notan.

Kollaps på P3

Taggar

Om, om kollapsen kommer. Värt att lyssna på, P3 är inte bara dåligt.

Vegetarianen David Jonstad lämnade stan för landet. Nu äter han kött, har vapenlicens och egna får. Med omfattande odlingar är familjen snart självförsörjande. Vad händer om kollapsen inte kommer?

En person som jag måste säga att jag uppfattar som både intelligent och eftertänksam. Någon jag faktiskt skulle vilja träffa.

Myggfällan Mosquito magnet

Gud skapade myggorna för att inte fjällen skulle kunna tävla med himmelriket i sin skönhet!

Vi har som sagt en sommarstuga nära vatten och skog, dock inte i fjällen. Fördelarna är många, men det finns givetvis även nackdelar. Jag tänker först och främst på dom små blodsugande monster som gärna tar en del av mitt blod. Myggor! Jag och min dotter råkar dessutom tillhöra den grupp människor som drar till oss myggor mer än andra.

Jag slog till och köpte en myggfälla i juni. Min ambition är att utrota dom små blodsugarna. Nu startade jag lite för sent, fällan ska ut redan i maj för att ta hand om den första omgången myggor. Men bättre sent än aldrig.

Jag köpte en Mosquito Magnet Pioneer. Dyr som attans men gör den sitt jobb är det värt pengarna. 5995:- kostade apparaten.  Men då måste man köpa till glasflaska och lukttabletter. Dessutom köpte jag ett extra fångstnät eftersom myggorna lever ett tag i fällan.

Jag måste säga att fällan tar en hel del myggor. När vädret slog om från regn till sol och värme kläcktes det rejält med mygg.

Det har blivit ett antal tusen mygglik denna sommar. Trots det har jag fått många myggstick, många blev det….

Fällan fungerar genom att gasol förbränns och skapar koldioxid och värme. Myggor känner av koldioxid på långt håll. Dom söker sig alltså mot ett djur som andas. Dom känner också av lukten från octanol-tabletten som sitter i apparaten när myggan kommit närmare. Tabletten avger ämnet 1-octen-3-ol som avges i svett. När dom är på ett avstånd på ca 5 meter går dom på värmen för att hitta rätt. Det som skulle kunna göra fällan ännu effektivare vore att blanda in mjölksyra som myggen också kan lukta sig till.

Totalt sett gör fällan sitt jobb, men den är inte billig i vare sig inköp eller i drift. En gastub och tablett räcker i 3 veckor och måste sedan bytas. Trots det kommer jag att fortsätta använda den och hittar jag en till för ett bra pris kommer jag att utöka maskinparken. Operation utrotning pågår.

OBS: man dödar inte fågellivet genom att döda stickmyggor. Det finns många andra myggarter som lever i samma habitat förutom att dom inte suger blod.

I sanningens tjänst

Taggar

Jag har ofta varit kritisk till statlig media eftersom dom inte följer sina egna regler. Dom ska vara opartiska och inte syssla med opinionsbildning. Tyvärr har det blivit en lekstuga för den yttersta vänstern där sanningen bara är viktig när den gynnar ens egna intressen.

Därför vill jag att så många som möjligt läser om den hantering av nyheter som statlig media sysslar med.

Håll till godo och följ länken nedan!


I våras utnämnde SVT sin utrikeskorrespondent i Egypten Stina Blomgren till migrationskorrespondent. I en intervju säger Blomgren att ”det är fantastiskt att få vara med och forma” uppdraget. Det ä…

Källa: I sanningens tjänst

Bensin är inte bara bensin!

Taggar

Alla som på ett eller annat sätt förbereder sig på det värsta samlar saker dom tror sig behöva framgent. En av dessa saker är bränslen. Bensin och diesel blir i ett långvarigt katastrofläge hårdvaluta.

Men, det finns alltid ett men. Bensin är i dag inte bara bensin. I princip alla bensin man idag kan köpa innehåller etanol, alltså ren sprit. Det finns fördelar med detta. Dels är etanol miljövänligare än en oljeprodukt som bensin faktiskt är. Dels slipper man isproppar som tidigare var vanligt när bensinen inte innehöll etanol.  Isproppar bildades av att små mängder vatten frös till is och satte igen spridare och förgasare. Etanol är till 100% blandband med vatten och fryser inte till is.

Nackdelar

Men nu till nackdelarna. Etanol är hygroskopiskt, det tar åt sig vatten från omgivande luft och tappar därmed i styrka. Brinner därmed sämre. Vattnet gör dessutom att risken för rost ökar eftersom vatten binder syre.

Etanol bryter också ner gummit i slangar och packningar. Det innebär att en motor som står stilla länge med bensin i sig kan bli svår eller omöjlig att starta när förgasaren är full av gummirester. Det här blir givetvis ett problem om man har ett elverk stående i reserv. Problemet slår också igenom på motorsågar, utombordare etc som står långa perioder.

Ett alternativ och lösning på problemet är att använda så kallad alkylatbensin som egentligen inte är bensin utan ett konstgjort alternativ. Många som jobbar med motorer som står långa perioder låter motorn gå på alkylatbensin innan motorn ställs undan. Ett sätt att undvika problem.

Själv har jag alltid använt alkylatbensin till röjsåg och motorsåg, aldrig några problem.

(den senaste tiden har jag skrivit inläggen på mobilen, resultatet bli rmed andra ord därefter) Så länge vi är i stugan blir det på detta sätt.

Förestående rysk attack på Ukraina?

​Svenska Dagbladets och Göteborgs-Postens ledarsidor har kommenterat situationen i Ukraina. Ryssland hävdar att Ukraina har skickat specialförband till Krimhalvön, vilket Ukraina menar är en påhittat för att eskalera konflikten mellan de två länderna.

SvD:s Linda Nordlund jämför Vladimir Putins uttalande i frågan med Adolf Hitler 1939, när nazistledaren påstod att polska nationalister tagit över en tysk radiosändare. Kort därpå: blitzkrieg.

”Putin är inte en ny Hitler. Ryssland är inte Nazityskland. Men Putins uttalande om att Ryssland anser sig utsatt för provokation av Ukraina och därför inte längre kommer att delta i diplomatiska förhandlingar mellan länderna är oerhört oroande. Av historien har vi lärt oss att det är sådana uttalanden som föregår krig.”

GP:s Adam Cwejman skriver om den ”blodiga jord” som det moderna Ukraina står på och likt andra tidigare sovjetländer, försöker stärka sin identitet genom att förneka den etniska rensning som bedrivits.

”Liksom ett förnekande av kulturarvet kan tjäna de som hatar nationalismen, kan det vara ett redskap för de mest intensivt troende nationalisterna.”

Ryssland försöker allt mer söka ursäkter för att kunna starta ett fullskaligt krig mot det svagare Ukraina. Ett krig som på många sätt riskerar att dra in ett eller flera andra länder i konflikten. Frågan är trots allt om västvärlden kommer att stå på sidan om och hoppas att det inte blir värre. Likt man bemötte Hitler innan andra världskriget blev ett faktum.

Vi står inför en osäker tid.

Kamin

Vi har varit i vår relativt nyinköpta sommarstuga den mesta av vår lediga tid. Förutom en veckas resa i Danmark med besök på legoland. Nu är vi återigen i stugan och avslutar semestern här.

Tyvärr blir det därmed få inlägg eftersom jag skriver detta på mobilen och det går inte så snabbt.

Men, vi kommer successivt att fixa saker i stugan som blivit eftersatta och laga trasiga saker. Samtidigt har jag funderat på hur vi ska kunna använda stugan som en BOL (Bug Out Location).

Ett steg är att fixa den kamin som finns i tillhörande snickarbod. En snickarbod som är isolerad och ska hålla värmen bra, enligt utsago. Skorstenen hade rasat en vinter och vatten runnit över kaminen. Allt var ihoprostat. Nu har jag fixat det mesta och ska snart montera tillbaka Skorstenen och kaminen. När den är på plats kan vi hålla värmen med ved om det krävs.

Jag har andra planer för själva stugan. Men ett steg i taget.

Vill ha en BOV

Nu i semestertider kan man få se lite olika fordon när man som vi är ute på bilsemester.

Det här verkar vara en husbil på steroider. Ett måste om man tänker dra till skogs och då verkligen mena: DRA TILL SKOGS!

Bilen var från Belgien och jag törs inte tänka på bränsleförbrukningen för detta vidunder när dom rest till Sverige. 

Men vad spelar det egentligen för roll. Jag vill ha ett sådant fordon!

Vi har inget lärt oss!

​Här har jag gått hela mitt liv och funderat på varför inte Hitler stoppades i tid. Han var trots allt bara en man och inte ens speciellt populär. Nu behöver jag inte fundera längre. Det är bara att se sig omkring i världen, notera jihadisternas framfart och se på omvärldens totala handfallenhet. Vi har ingenting lärt av historien. Det enda vi har gjort och gör är att förfasa oss över andra världskrigets fasor. Men läxan har vi inte lärt oss. Därför är vi återigen dömda att se historien upprepa sig. Hur det kommer att sluta beror på hur länge vanligt folk vill låta det fortgå.

Politiker och mediafolk sitter fast i någon form av självförnekelse och kommer inget att göra innan det är för sent. Folk inom bland annat Aftonbladet förstår inte vad dom håller på med. Deras intellekt är alltför begränsat och så länge dom har sitt rödvin och slipper gå utanför sina kvarter kommer dom inte att öppna ögonen.

Tyvärr…..

Vi är redan i krig

Det skulle kunna vara Ryssland jag nu tänker på. Det Ryssland som bedriver ett informationsmässigt krig mot Sverige och utför låtsasanfall mot svensk militär.

Men det ja nu tänker på är det lågintensiv krig som terrorgrupper likt IS för i framförallt Europa. Det handlar om ett krig med religiösa förtecken. Ett krig som nu får en ny bundsförvant i den nya diktaturen Turkiet.

Vi kommer inom en snar framtid att få uppleva en helt annan intensitet på både terrorattacker och religiösa påhopp och påtryckningar på civilsamhället. Sverige är inte moget att hantera sådana hot och vi lär i bästa fall få se stora politiska omgruppereringar när dom naiva inom framförallt vänstergrupperna lämnad därhän. I sämsta fall får vi se ett fortsatt förfall med allt större orättvisor och eskalerande konflikter.

Att förbereda sig för detta är av största vikt! Spara pengar, gör er lånefria och skaffa kunskaper som är giltiga även i andra länder.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.