Förberedelse för krig

Taggar

Det är näst intill omöjligt att helt förbereda sig för ett krig, men samtidigt är det något som pågår runt om oss och i allra högsta grad är ett verkligt hot. Ukraina och Ryssland ligger till exempel i krig med varandra i dagsläget och lär så förbli under en lång tid om inget förbättrar läget.

Bildresultat för war russia

Nu har det även i Sverige varnats för reella hot mot svenska intressen och 150 man som tränade på Gotland blir kvar där. Exakt vad hoten består av vill man inte gå ut med, men
det pågår informationsinhämtning från ryskt håll. Detta är ingen nyhet utan har pågått under många år och då oftast helt öppet. Men nu börjar dessa ryssar att bli allt mer aggresiva, detta på ett sätt som vi inte sett de senaste 20 åren.

Jag vet inte om vi står inför en väpnad konflikt, men politiker har blivit skraja och då lär det vara riktigt illa. Försvaret är trots allt ett särintresse och inget för en luttrad politiker att bry sig om (The stupid and only, Fredrik Reinfeldt). När nu politikerna ändå börjat bry sig om försvaret måste det ha hänt något, något allvarligt!

Tidigare presenterades ett förslag på värnplikt. Tanken är att ca 15000 personer ska göra värnplikt varje år. I mina ögon ett steg i rätt riktning.

Jag har alltmer börjat fundera på vad jag kan göra för att förbereda mig på en eventuell militär konflikt som drar in Sverige.
Först och främst kommer alla att bli indragna och problemen blir långvariga. Inte alls som att förbereda sig för en snöstorm eller ett strömavbrott, som trots allt är av övergående natur.

Att förbereda sig på det värsta… från MSB är en läsvärd skrift. Den tar dock inte upp krig och krigsliknande tillstånd, även om terrorattentat är att likna med småskaliga attacker.
Men totalt sett har MSB som är den myndighet som ska sköta detta ingen fullständig information om vad som krävs och vad som gäller.
Man har tappat detta i och med att försvaret avvecklats och fokus har riktats åt annat håll.

Jag anser att det enda riktiga hotet i dagsläget är från Ryssland som dessutom hotat svenska intressen åtskilliga gånger. NATO är inget hot, dom är allierade i en krigssituation. Ryssland har redan många medarbetare som jobbar för deras sak i Sverige.

Ryssland har under ett decennium lagt ner stora resurser på att modernisera och utöka sina militära kapacitet och det är inte defensiva vapensystem man satsat på. Det är offensiva vapensystem som man framförallt uppgraderat nmen också införskaffat nytt. För svensk del finns det nu betydande rysk landstigningskapacitet i Östersjön. Det finns inte många länder där Ryssland behöver landstiga, förutom just Sverige. Gotland är då det självklara målet. En del säger att Ryssland behöver ta Gotland för att ta det av Kreml eftertraktade Baltikum.
Men det är inte helt sant. Via Kaliningrad har man kapacitet att stänga av hela Östersjön med flyg och sjömålsrobotar.
Men man vill säkerligen ta Gotland för att inte NATO ska kunna besätta den ön i händelse av en konflikt.
Detta är något Kreml säkerligen kan tänka sig att göra i förebyggande syfte, det behöver alltså inte vara i samband med andra stridigheter.

Ukraina stod NATO väldigt nära, men hade ingen som helst nytta av detta. Ryssland annekterade Krim och anföll sedan dom östra delarna av Ukraina. Det är ryska reguljära styrkor som bland annat strider i Donetsk-regionen.
Så att anfalla det illa försvarade och allianslösa Sverige är ett lågriskföretag. Det kommer att bli få om ens några egna förluster och NATO kommer inte att reagera med annat än fördömanden.

Om Ryssland tar över Gotland och kanske Blekinge skulle det effektivt stoppa all hjälp till Baltikum och frågan är om NATO då skulle överleva som organisation efter en sådan förlust? Detta scenario lär Kreml definitivt fundera över.

Men med erfarenheten från framförallt Ukraina bör man ha i bakhuvudet att Ryssland inte för krig som man normalt tänker sig ett krig. Det kommer att bli strömavbrott, internet kollapsar, uppror och ökande social oro innan man kommer till det läget att man går in med trupp. Det är lättare att anfalla ett samhälle i upplösning.

Så vad kan man nu göra förutom att rösta på ett parti som faktiskt ser ett svenskt försvar som prioriterat?
Man kan påverka obeslutsamma och degenererade politiker. Man kan motverka dom partier som tar Rysslands parti i tid och otid och man kan ansluta sig till någon frivilligorganisation. Hemvärnet är till exempel inte vad det en gång var, det är bättre. Det är fortfarande brist på modern utrustning och tunga vapen, men man har rensat ut många som inte passade in och har infört fler utbildningsdagar.

Men så till den enskilde.

EL, tele och Internet

Räkna inte med att internet fungerar. Det kommer garanterat vara utslaget under en lång tid. Viktig information som man behöver sparas på filer eller ännu hellre i pappersformat. Även strömförsörjningen lär vara utslagen eller i alla fall bristfällig under långa perioder. Mobiltelefonerna är det bara att lägga på hyllan, antagligen det första man slår ut. Vilket också gör att dom flesta helt blir utan möjlighet att få information.
Med andra ord skriv ut den information som verkligen behövs.

Vidare skaffa en radio som använder batterier av typ AA eller AAA. Dessa batterier är vanligt förekommande och går ofta att få tag på. Alkaliska batterier går oftast att förvara lång tid utan nämnvärda förluster. Uppladdningsbara batterier tappar effekt snabbare.

Information 

Lita inte på information från sociala medier. Det kommer garanterat att finnas fiender som sprider desinformation och hänvisa till ”egna” nyhetssidor.

Dessutom måste man vara extra noga med vad man själv skriver och vilka bilder man laddar upp. Fienden kommer att söka av sociala medier för att dels se vad som händer och vad som sägs, men dessutom samla information om enskilda personer. Vid ett militärt övertagande kommer den insamlade informationen att användas mot den enskilde.

Fientlig militär

Fientlig militär kommer inte att följa krigets regler som till exempel Genève-kommissionen om det inte gynnar deras intressen. Det kommer att bli våldtäkter, mord och rån i angriparnas spår.

Att dessutom motverka en främmande militär makt är förenat med livsfara eftersom man då betraktas som spion eller terrorist. Sporadiska avrättningar blir då legio.
Detsamma om man har vapen hemma som inte finns registrerade, och ja, dom kommer att få tag på registren om jaktvapen. Troligen har dom redan tillgång till dessa register.

Mat och vatten

Detta blir givetvis en bristvara och affärerna blir snabbt tömda. Transporter med mat stannar av när attacker av transportvägarna ger effekt.
Här gäller det att ha tillräckligt med mat för minst 2-3 månader. Dessutom behöver man ha möjlighet att rena vatten. Som vanligt blir det mest kaos i storstäder där transporter är viktigare och förberedelserna är sämre.

Stanna eller fly?

Man tjänar man på att fly om striderna närmar sig. Den som flyr klarar sig nästan alltid bättre än den som stannar. Det stora hotet vid flykt är själva transporten. Ligor och desperata människor kommer att finnas efter flyktvägarna. Man kommer dessutom att behöva hjälp av andra som flykting. Om man däremot stannar kvar för att det är ganska lugnt där man är kommer man istället behöva hjälpa flyktingar. Det gäller framförallt tak över huvudet och något att äta.

Vapen

Har man registrerade vapen och främmande makt inte hittar dessa hemma hos er ligger ni riktigt illa till. Troligen har ni då lämnat vapnen till gerilla eller liknande, det betyder att ni betraktas som terrorister.
Är man beväpnad och sätter man sig till motvärn blir man ett legitimt mål och kommer att dödas. I alla fall om man inte är militär med uniform.
Har man känslan att man kommer att kämpa emot en främmande makt ska man gå med i hemvärnet eller liknande, då gör man dessutom mest nytta.

 

 

Så långt har jag kommit i mina funderingar än så länge, och det finns garanterat mycket mer inom detta område som jag lär försöka återkomma till.

Men som vanligt: Den förberedde klarar sig alltid bättre!

Vill jag kallas prepper?

Taggar

Jag har varit i kontakt med ett stort antal människor som kallar sig preppers. En del har gjort det till en viktig del av sin vardag, andra vill inte stå med byxorna nere om det blir problem och ytterligare några lever på ställen där strömavbrott och oframkomliga vägar är en del av livet.

En gemensam sak är att personerna i fråga har ett visst kontrollbehov och inte vill drabbas av olyckor eller katastrofer utan att kunna göra något år det. Det är en sund och logisk handling med andra ord. Dom flesta är mycket noga med att inte avslöja vilka dom är (jag ingår i den gruppen) eftersom det finns en viss risk att betraktas som konstig. En annan och inte helt obetydlig sak är risken att bli rånad på sin utrustning, speciellt vid ett nödläge.
Som jag tror jag skrivit tidigare: Vilken förälder är inte beredd på att begå rätt så grova brott när deras barn svälter?

Än så länge stämmer det in på mig och vad jag skulle säga kännetecknar en prepper.

Men det finns tyvärr en stor grupp så kallade preppers som är influerade av den amerikanska formen av preppers. Tanken verkar vara att åka till sin BOL och där skjuta alla som kommer i närheten. Det är dessa personer och deras tankegångar som gör att preppers i många fall är illa ansedda.
Jag lär också ta mig till min BOL och kommer att försvara mig vid behov, men jag tänker inte skjuta folk som behöver hjälp.

Ingen kan inbilla mig att ensam är stark. En grupp är i mina ögon det bästa om man vill klara en svår situation.
Jag skulle med glädje engagera mig i en BOL-by om det fanns någon sådan.

Men för att i det längsta undvika att behöva fly till sin BOL bör man ha ett fungerande samhälle med engagerade människor. Vi behöver ha bönder, både stora och små. Vi behöver ha ett försvar och då ett värnpliktsförsvar där alla ställer upp för varandra.
Vi behöver ha lag och ordning samt moraliskt starka politiker och andra företrädare.

Men om prepper innebär att bara se till sig själv och sina egna behov, har man tappat det som kallas medmänsklighet och då vill i alla fall inte jag bli kallad prepper.

 

Nytt jobb

Det har blivit lite klent med inlägg under en period. Det beror inte på att jag inte har några fler idéer. Jag har däremot tillbringat mycket tid i vår nya sommarstuga. Dessutom har jag börjat på ett nytt jobb, bara under en period men ändå. Det tar mycket av min hjärnkapacitet….

Fler inlägg kommer när det lugnar ner sig. Sommarstugan kommer under tiden att byggas upp för att fungera som BOL. Matförråd, energiförsörjning, vatten etc. Dessutom läggs verktyg upp på lager för att vi ska klara av mer jobb på egen hand.

Migrationens kostnader

Enligt Anders Danielsson har kostnaderna för migrationen i år ökat med 96% jämfört med samma tid förra året. Det är oerhörda mängder pengar som går till migrationen och nu börjar dessutom kostnaderna att rullas över på kommunerna. Dom kommuner som ställt upp mest åker på dom största kostnaderna. Att ställa upp när staten kallat har visat sig vara en dålig affär.

Men nu blir det lite siffror på statens utgifter.

Siffrorna presenteras i ett dokument på 61 sidor och heter ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria. 2016-06-21. Regeringskansliet.

Ersättning för ensamkommande

* 500 000 kronor årlig ersättning om kommunen tecknat avtal plus 500 000 kronor ytterligare årligen om kommunen har tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande.

* 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats vid särskild överenskommelse samt ytterligare 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

* 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i familjehem.

* 1 000 kronor per dygn för stödboende.

Gode män har rätt till ersättningskostnader för resa.
Skola och förskola

* 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

* 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass.

* 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

* 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Stödinsatser av förebyggande karaktär 

* 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket. 
Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets mottagningssystem

* 3 550 kronor för personer till och med 18 år.

* 4 205 kronor för personer mellan 19 och 60 år.

* 5 340 kronor för personer som har fyllt 61 år. 

Ersättningen betalas ut per kvartal. 

Ytterligare kostnad för tolk, resor, hälso- och sjukvård kan ansökas om för den del som överstiger 100 000kr.

* 2 060 kronor för hälsoundersökning.

Ersättning för mottagandet av personer med uppehållstillstånd 

* 125 000 kronor årligen för personer som inte har fyllt 65 år.

* 78 200 kronor årligen för personer som har fyllt 65 år. 
Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

* 7 500 kronor för nyanländ till anläggningsboende som har fyllt 20 men inte 65 år.

* 4000 kronor för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand 
Hyreskostnader 

* En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som anvisas med stöd av lagen.
Grundersättning för mottagande av nyanlända 

* 221 500 kronor per år för de kommuner som tecknat avtal.
Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 

* För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktions- nedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd och stöd och hjälp i boendet enligt SoL. 
Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

* 30 000 kronor som ett engångsbelopp för ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd.

* Ospecificerade faktiska kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för mottagande. 
Ersättning för vissa särskilda kostnader 

* Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för mottagande av nyanlända 
Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända 

* Uppgår vårdkostnaderna till över 60 000kr under en tolvårsperiod kan ersättning sökas.
Sfi i anläggningsboende 

* Ospecificerad kostnad för rätt till ersättning för Sfi kostnader
Ospecificerad ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m. 

*Medel till flyktingguider och familjekontakter 
Ersättning till asylsökande och personer med uppehållstillstånd 

*19 till 71 kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder. 
Ersättning till personer med uppehållstillstånd 

* 308 kronor per dag i etableringsersättning och ges för fem dagar per vecka samt ytterligare 800kr per månad per hemmavarande barn för barn under 11 och 1 500 kr per månad för barn över 11 år. 
Bostadsersättning för ensamstående. 

*231 kr per dag i etableringsersättning men som inte har rätt till bistånd.

*Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som studerar

1 050 kronor per månad i studiebidrag och betalas ut under 10 månader om året samt extra tillägg på 855 kr per månad som prövas mot familjens ekonomi.

—————————–

Med dessa siffror vill jag inte säga att vi tar emot för många eller för få flyktingar. Men givetvis ska siffrorna upp på bordet. Att ljuga som ett antal politiker och mediamänniskor gjort är inte bara oetiskt utan också ohederligt. Det kostar pengar och skattebetalarna får stå för notan. Då kan det vara bra att också få se notan.

Kollaps på P3

Taggar

Om, om kollapsen kommer. Värt att lyssna på, P3 är inte bara dåligt.

Vegetarianen David Jonstad lämnade stan för landet. Nu äter han kött, har vapenlicens och egna får. Med omfattande odlingar är familjen snart självförsörjande. Vad händer om kollapsen inte kommer?

En person som jag måste säga att jag uppfattar som både intelligent och eftertänksam. Någon jag faktiskt skulle vilja träffa.

Myggfällan Mosquito magnet

Gud skapade myggorna för att inte fjällen skulle kunna tävla med himmelriket i sin skönhet!

Vi har som sagt en sommarstuga nära vatten och skog, dock inte i fjällen. Fördelarna är många, men det finns givetvis även nackdelar. Jag tänker först och främst på dom små blodsugande monster som gärna tar en del av mitt blod. Myggor! Jag och min dotter råkar dessutom tillhöra den grupp människor som drar till oss myggor mer än andra.

Jag slog till och köpte en myggfälla i juni. Min ambition är att utrota dom små blodsugarna. Nu startade jag lite för sent, fällan ska ut redan i maj för att ta hand om den första omgången myggor. Men bättre sent än aldrig.

Jag köpte en Mosquito Magnet Pioneer. Dyr som attans men gör den sitt jobb är det värt pengarna. 5995:- kostade apparaten.  Men då måste man köpa till glasflaska och lukttabletter. Dessutom köpte jag ett extra fångstnät eftersom myggorna lever ett tag i fällan.

Jag måste säga att fällan tar en hel del myggor. När vädret slog om från regn till sol och värme kläcktes det rejält med mygg.

Det har blivit ett antal tusen mygglik denna sommar. Trots det har jag fått många myggstick, många blev det….

Fällan fungerar genom att gasol förbränns och skapar koldioxid och värme. Myggor känner av koldioxid på långt håll. Dom söker sig alltså mot ett djur som andas. Dom känner också av lukten från octanol-tabletten som sitter i apparaten när myggan kommit närmare. Tabletten avger ämnet 1-octen-3-ol som avges i svett. När dom är på ett avstånd på ca 5 meter går dom på värmen för att hitta rätt. Det som skulle kunna göra fällan ännu effektivare vore att blanda in mjölksyra som myggen också kan lukta sig till.

Totalt sett gör fällan sitt jobb, men den är inte billig i vare sig inköp eller i drift. En gastub och tablett räcker i 3 veckor och måste sedan bytas. Trots det kommer jag att fortsätta använda den och hittar jag en till för ett bra pris kommer jag att utöka maskinparken. Operation utrotning pågår.

OBS: man dödar inte fågellivet genom att döda stickmyggor. Det finns många andra myggarter som lever i samma habitat förutom att dom inte suger blod.

I sanningens tjänst

Taggar

Jag har ofta varit kritisk till statlig media eftersom dom inte följer sina egna regler. Dom ska vara opartiska och inte syssla med opinionsbildning. Tyvärr har det blivit en lekstuga för den yttersta vänstern där sanningen bara är viktig när den gynnar ens egna intressen.

Därför vill jag att så många som möjligt läser om den hantering av nyheter som statlig media sysslar med.

Håll till godo och följ länken nedan!


I våras utnämnde SVT sin utrikeskorrespondent i Egypten Stina Blomgren till migrationskorrespondent. I en intervju säger Blomgren att ”det är fantastiskt att få vara med och forma” uppdraget. Det ä…

Källa: I sanningens tjänst

Bensin är inte bara bensin!

Taggar

Alla som på ett eller annat sätt förbereder sig på det värsta samlar saker dom tror sig behöva framgent. En av dessa saker är bränslen. Bensin och diesel blir i ett långvarigt katastrofläge hårdvaluta.

Men, det finns alltid ett men. Bensin är i dag inte bara bensin. I princip alla bensin man idag kan köpa innehåller etanol, alltså ren sprit. Det finns fördelar med detta. Dels är etanol miljövänligare än en oljeprodukt som bensin faktiskt är. Dels slipper man isproppar som tidigare var vanligt när bensinen inte innehöll etanol.  Isproppar bildades av att små mängder vatten frös till is och satte igen spridare och förgasare. Etanol är till 100% blandband med vatten och fryser inte till is.

Nackdelar

Men nu till nackdelarna. Etanol är hygroskopiskt, det tar åt sig vatten från omgivande luft och tappar därmed i styrka. Brinner därmed sämre. Vattnet gör dessutom att risken för rost ökar eftersom vatten binder syre.

Etanol bryter också ner gummit i slangar och packningar. Det innebär att en motor som står stilla länge med bensin i sig kan bli svår eller omöjlig att starta när förgasaren är full av gummirester. Det här blir givetvis ett problem om man har ett elverk stående i reserv. Problemet slår också igenom på motorsågar, utombordare etc som står långa perioder.

Ett alternativ och lösning på problemet är att använda så kallad alkylatbensin som egentligen inte är bensin utan ett konstgjort alternativ. Många som jobbar med motorer som står långa perioder låter motorn gå på alkylatbensin innan motorn ställs undan. Ett sätt att undvika problem.

Själv har jag alltid använt alkylatbensin till röjsåg och motorsåg, aldrig några problem.

(den senaste tiden har jag skrivit inläggen på mobilen, resultatet bli rmed andra ord därefter) Så länge vi är i stugan blir det på detta sätt.

Förestående rysk attack på Ukraina?

​Svenska Dagbladets och Göteborgs-Postens ledarsidor har kommenterat situationen i Ukraina. Ryssland hävdar att Ukraina har skickat specialförband till Krimhalvön, vilket Ukraina menar är en påhittat för att eskalera konflikten mellan de två länderna.

SvD:s Linda Nordlund jämför Vladimir Putins uttalande i frågan med Adolf Hitler 1939, när nazistledaren påstod att polska nationalister tagit över en tysk radiosändare. Kort därpå: blitzkrieg.

”Putin är inte en ny Hitler. Ryssland är inte Nazityskland. Men Putins uttalande om att Ryssland anser sig utsatt för provokation av Ukraina och därför inte längre kommer att delta i diplomatiska förhandlingar mellan länderna är oerhört oroande. Av historien har vi lärt oss att det är sådana uttalanden som föregår krig.”

GP:s Adam Cwejman skriver om den ”blodiga jord” som det moderna Ukraina står på och likt andra tidigare sovjetländer, försöker stärka sin identitet genom att förneka den etniska rensning som bedrivits.

”Liksom ett förnekande av kulturarvet kan tjäna de som hatar nationalismen, kan det vara ett redskap för de mest intensivt troende nationalisterna.”

Ryssland försöker allt mer söka ursäkter för att kunna starta ett fullskaligt krig mot det svagare Ukraina. Ett krig som på många sätt riskerar att dra in ett eller flera andra länder i konflikten. Frågan är trots allt om västvärlden kommer att stå på sidan om och hoppas att det inte blir värre. Likt man bemötte Hitler innan andra världskriget blev ett faktum.

Vi står inför en osäker tid.

Kamin

Vi har varit i vår relativt nyinköpta sommarstuga den mesta av vår lediga tid. Förutom en veckas resa i Danmark med besök på legoland. Nu är vi återigen i stugan och avslutar semestern här.

Tyvärr blir det därmed få inlägg eftersom jag skriver detta på mobilen och det går inte så snabbt.

Men, vi kommer successivt att fixa saker i stugan som blivit eftersatta och laga trasiga saker. Samtidigt har jag funderat på hur vi ska kunna använda stugan som en BOL (Bug Out Location).

Ett steg är att fixa den kamin som finns i tillhörande snickarbod. En snickarbod som är isolerad och ska hålla värmen bra, enligt utsago. Skorstenen hade rasat en vinter och vatten runnit över kaminen. Allt var ihoprostat. Nu har jag fixat det mesta och ska snart montera tillbaka Skorstenen och kaminen. När den är på plats kan vi hålla värmen med ved om det krävs.

Jag har andra planer för själva stugan. Men ett steg i taget.