Fortsättningen på min tolkning av ”Om krisen kommer”. Alla inläggen kommer att vara korta och odetaljerade. Förutsättningarna är så skiftande att det inte går att vara precis. Den här gången blir det ett kort inlägg om att förbereda sig på att stanna i sitt hem om krisen kommer.

Omvandla ditt hem till din borg

 • Det bästa valet är en källare med betongväggar eller andra starkt byggda väggar
 • Bygg starka och breda hyllor efter väggarna så att dom både kan användas som hyllor och som våningssängar
 • Planera och bygg om möjligt en nödutgång från din källare
 • Finns det ingen ventilation i källaren bör du installeras en, ca 150mm i diameter.
 • Montera om möjligt en vedkamin i källaren. Dra givetvis ut rökröret och ta om möjligt in luft till kaminen från utsidan
 • Lägg ett brandsäkert material under kaminen. Till exempel plåt eller tegel
 • Isolera källaren och lägg ett trägolv för att behålla värmen bättre
 • Har källaren fönster se då till att ha säckar som går att fylla med sand och lägga i fönstren för att skydda mot splitter om det inträffar en explosion utanför.
 • Införskaffa ett gaskök och en fotogenlampa att använda om det blir strömavbrott. Se också till att lagra bränsle för minst 10 dagar.
 • Förvara en del av ert förråd av vatten och mat i källaren. Förvara också en del kläder och varma filtar/täcken i källaren. Ha luftmadrasser eller vanliga madrasser i källaren som passar till vägghyllorna.
 • Ha dunkar eller andra kärl för förvaring av vatten. Tänk på att du behöver ungefär 3 liter/ person och dag. Förrådet bör alltså vara 30 liter per person beräknat på 10 dagars förråd.
 • Planera ett område i källaren som toalett. En hink som går att täcka över kan fungera tillfälligt. Ha påsar att spara avföringen i som du sedan kan bära ut.
 • Om ni bor i en lägenhet kommer era grannar också att använda källaren som skydd. Flera värmare (fotogenvärmare el dylikt) räcker för att värma upp ett rätt så stort utrymme. Placera i så fall värmarna vid fönstren och se till att avgaserna går ut genom fönstren. Är källaren stor med flera rum, ha ett rum som matförråd, ett som toalett, ett som förråd för utrustning. Laga mat tillsammans för att spara bränsle.