Det här väl knappast undgått någon vilken oerhörd skada trafikverket har orsakat Sverige, dessutom för oöverskådlig tid.

Dessutom för många med livet som insats..

STÖRSTA SPIONSKANDALEN I SVERIGES HISTORIA.

Säkerhetspolisens förundersökning 0105-K008-16 rörande Transportstyrelsens röjande av hemlig information med synnerliga men för rikets säkerhet. 

Inte ens om man lägger samman Klöverbergs, Jensens, Melins, Ströbergs, Berglings och Wennerströms förräderier är man i närheten av den skada trafikverket orsakat.

I media har det rapporterats om fordonsregistret men det är ingenting i sammanhanget. Personuppgifter rörande samtliga personer i hemlig tjänst och med hemlig identitet har röjts. Samtliga försvarsmaktens fastigheter, fordon, fartyg och luftfarkoster inklusive de i privat ägo som skall rekvireras vid krig har röjts både till antal och basering. Dessutom är fortifikationskoden är på villovägar. Men det kommer mer.

Man har lämnat ifrån sig krypteringsnyckeln till SGSI, det skyddade nät där tex. UD skickar hemlig information till utlandsbeskickningarna och där skyddad kommunikation mellan departementen sker. Via SGSI har man även en bakdörr förbi Färist rätt in i försvarets interna och externa kommunikation. Nyckeln för tillgång till detta har alltså lämnats ut till icke säkerhetsgodkända från främmande makt och det har pågått sedan den 30:e september 2015.

Dessutom har étt antal ministrar vetat om att man inom trafikverket ”genat lite” vad gäller svensk lag.

Förutom den skada all läckt information orsakat så har främmande makt haft fri tillgång till att LÄGGA IN information i databaser också vilket gjort att man kunnat skapa falska svenska personuppgifter, fordonsregistreringar och identitetshandlingar för utländska fordon och personer.

På det mer personliga planet har hela brottsregistret lämnats ut, inklusive dokument om misstänkta personer, alltså ej dömda utan vilka myndigheter haft misstankar om.

Alla som av någon anledning haft skyddad identitet kan nu glömma detta. Är man jagad av ex sambo eller har man vittnat mot grovt kriminella är den identiteten nu röjd. 

Wennerström dömdes som bekant mot sitt nekande till livstids straffarbete… Mara Ågren ( GD på trafikverket) har erkännt och har fått ett strafföreläggande på 70 dagsböter á 1000 kronor (lite drygt en halv månadslön som generaldirektör). 

Anders Ygeman har vetat om detta, om statsminister Stefan Löfven var informerad är ännu inte klarlagt.

Wtf….

Annonser