Etiketter

FÖRBERED DIN FAMILJ PÅ EN KRIS
Gör säkerhet till en naturlig del av din livsstil. När en kris inträffar, kommer du att vara tacksam för listan med nödnummer på ditt kylskåp, för att du känner till din familjs dagliga schema och för att du har en BOB (Bug Out Bag) klar att använda.
Även om vi inte kan förhindra att naturkatastrofer inträffar, kan vi förbereda oss för att undvika och minimera skador samt återhämta oss så snabbt och
bekvämt som möjligt.

Familjens säkerhet

 • Kontrollera med de lokala myndigheterna för att ta reda på vilka risker kan uppstå i ditt område och den inverkan de kan ha. (av erfarenhet vet jag att tjänstemän i kommuner står som frågetecken vid sådana frågor, men det kan vara värt att fråga ändå)
 • Utveckla en krisplan för familjen som tar upp dessa frågor (om det nu finns några kända risker) och passar din familjs individuella behov och begränsningar.
 • skissa en planlösning i ditt hem som visar de två viktigaste utrymningsvägarna och en alternativ utgång från varje rum, om möjligt.
 • Ha din familjs krisplan på en synlig plats, exempelvis på kylskåpet. Dela din plan med dina grannar. Var noga med att gå igenom åtgärderna med alla som bor i hushållet.
 • Märk din plan med datum och var beredd att uppdatera eventuella ändringar i
  hushållet när de inträffar.
 • Tilldela specifika säkerhetsuppgifter till familjemedlemmarna (t.ex. en person som är ansvarig för samla husdjur, en person som ansvarar för första hjälpen, etc.).
 • Öva din familjs krisplan tills alla är säker på sin roll och håll den ajour genom att öva varje halvår. Repetera kan vara en kul kvalitetstid med din familj.

  Krisberedskap

 • Förbered en BOB för att hålla din familj självförsörjande i minst 72 timmar. Var noga med att inkludera saker som du kan behöva.
 • Ha också en BOB i ditt fordon och på arbetsplatsen.
 • Markera de områden där viktig medicinsk utrustning, BOB och
  brandsläckarna finns.
 • Din familj kommer inte vara tillsammans hemma när en nödsituation uppstår. Så planera en mötesplats för familjen som är central för de flesta familjemedlemmarna.
 • I vissa akuta situationer kan telefonerna vara utslagna. Planerar att ha en
  speciell mötesplats om telefonerna inte fungerar.
 • Kontrollera försäkringar så att dom täcker för bränder, översvämningar, etc.
 • En amatörradio kan vara en värdefull tillgång i en kris. Överväg att ta en kurs, särskilt om du bor i ett isolerat område.
 • Gå på en utbildning i första hjälpen och håll kunskaperna levande.
 • Håll ditt fordon i bra skick och håll din bensintank åtminstone halvfull.
 • Håll kontakten med omvärlden. Detta kommer att hålla dig informerad om något
  överhängande hot finns mot ditt samhälle, till exempel en eventuell översvämning. När varningar kommer, gör en snabb genomgång av familjens krisplanen och håll lyssna/ titta på radio eller TV.

Förbereda barn
Dina barns förståelse och möjlighet att klara en allvarlig kris ökar om dom har förståelse om dom faror och utmaningar som ligger i deras väg. Dom blir helt enkelt mindre uppskrämda och kommer troligen att i högre grad handla rätt. Låt barnen sätta sig in i er beredskapsplan och vara med och utforma den.
Lär böcker och titta på filmer tillsammans som handlar om dessa ämnen, men skräm inte barnen. Dom ska bara förberedas!

 • Betona att det är för allas säkerhet som dom ska lära sig en beredskapsplan. Givetvis måste dom också känna sig delaktiga.
 • Se till att barnen är skickliga på att hitta en säker plats i varje rum. Se också till att dom lär sig att hitta ut från bostaden genom flera olika vägar. Sätt också upp en återsamlingsplats där ni ska samlas vid en olycka.
 • Kontrollera om din skola har katastrofplaner. Övar dom utrymning vid brand regelbundet? Om skolan håller barnen tills en förälder plockar upp dem, förklara detta för dina barn så att de vet detta i förväg.
 • Välj en vän eller släkting nära skolan som kommer att ta hand om dina barn om
  du inte kan lämna din plats när katastrofen är ett faktum. Se till att din
  barn och skolan vet vem det är.

  HUSDJUR

 • Ditt husdjur kommer inte att kunna klara sig själva i händelse av en nödsituation och det är ditt ansvar att skydda och ta hand om dem. Var noga med ditt husdjur har en aktuell ID märkning.
 • När det är möjligt, hålla i ditt husdjur och kom ihåg att ditt husdjur kommer att vara både rädd och förvirrad.
 • Om det skulle bli en väpnad konflikt, var då medveten om att husdjur är inte tillåtna i de flesta skyddsrum. Om du måste lämna ditt husdjur i huset, begränsa utrymmet till ett rum med mycket vatten och torrfoder.

Jag har också funderat en del på kommunernas Krisledningsplan, vilket alla kommuner ska ha, som jag förstår det hela. Jag har sökt på krisledningsplan och kollat på flera olika kommuner, tyvärr är jag inte imponerad av det jag sett än så länge. Däremot är handledningen till att göra en krisledningsplan från Malmö läsvärd.
Jag är inte insatt i frågan men tänker bli det genom att helt enkelt börja ställa korkade frågor till diverse tjänstemän (enda sättet att lära sig och att få olika ändor att resa sig från sina stolar)

Men har man en krisledningsplan från kommunen man bor i som ser ut att vara någorlunda genomtänkt, då har man antagligen sån tur att man bor i en kommun som tar risker och katastrofer på allvar.

Annonser