Etiketter

Om man är ung, frisk, stark och förberedd klarar man det mesta. Men jag började fundera på om det finns något speciellt man bör tänka på om man är äldre och kanske funktionshindrad. Nu anser jag att många äldre, speciellt om dom levt på landet är bättre förberedda på att klara en katastrof än dom flesta yngre stadsbor någonsin kommer attt vara. Men det är ändå bättre att tänka till en gång extra.
Det här är i alla fall en början.

TIPS för äldre och / eller funktionshindrade

 • Om du bor ensam, lär känna dina grannar och välj (om möjligt) två personer
  du litar på för att vara dina hjälpare under en nödsituation. Förklara dina speciella behov, och dela krisplan med dem, visa dem hur man använder någon medicinsk
  utrustning du kanske använder, och praktisera nödsituationer.
 • Anpassa ditt hems säkerhetsåtgärder för att passa dina behov. Är du rullstolsbunden gör i ordning en plan att ta dig ut även om strömmen gått och hissarna inte fungerar. Kanske skaffa en skyddsmask som ger dig några extra minuter vid en brand i bostaden så att brandkåren hinner fram?
 • Ha extra förnödenheter vid sängkanten eller i rullstolen om du är rörelsehindrad.
 • Ha gåhjälpmedel nära dig hela tiden, och om möjligt, en extra käpp eller
  gåhjälpmedel i olika rum hemma och på jobbet. Om du är synskadad och har en hund, ha en käpp också, eftersom din hund kan skadas eller vara alltför rädda för att hjälpa dig under en större katastrof.
 • I din EDC och / eller BOB, kom ihåg att ta med extra receptbelagda mediciner
  och eventuell annan medicinsk utrustning du använder, till exempel katetrar eller innerslangar till din rullstol.
 • Ha en visselpipa och liten ficklampa nära dig, detta kommer att hjälpa andra att hitta dig i en nödsituation. Den internationell signalen om hjälp är tre korta blinkningar.

Det här var bara några korta råd och det finns massor det skulle kunna utökas med. Men det får bli senare.

Annonser