Etiketter

I en SVT-story kan man nu läsa om läkarbrist och att inte Walaa Mahmoud som är en barnläkare inte får jobba.

När det nu är på modet att prata om källkritik och fejknyheter bör givetvis ”oberoende” SVT granskas extra hårt.
SVT beskriver hur stora problemen är för nyanlända läkare att få jobb och vilken skriande brist på läkare det är i Sverige.

Till att börja med har vi egentligen ingen läkarbrist i Sverige. Vi har tvärtom en mycket hög läkartäthet. Däremot har vi en gigantisk byråkrati i detta land som läkarna nu sitter fast i (bla eftersom läkarsekreterarna försvann).

Tillgången på läkare i Sverige har ökat dramatiskt sedan 1960-talet. Då fanns omkring 7 000 yrkesverksamma läkare, vilket motsvarar en läkare per 1 060 invånare. År 2009 fanns cirka 33 400 yrkesverksamma läkare i Sverige. Det motsvarar en läkare per 277 invånare. På 40 år har det alltså skett en fyrdubbling av antalet läkare per invånare.

Sedan är det både svårt och tidskrävande att granska utbildningarna från illa fungerande länder som tex Syrien. Vi vet hur illa man skött åldersbestämningarna och utbildningar är ännu krångligare att kontrollera. I en del länder där dessa läkare kommer ifrån är det en mycket utbredd korruption och socialstyrelsen måste med säkerhet veta om personen har en äkta utblidning eller om titeln är köpt.

Och något som är hundra procent säkert är att den journalist som nu beklagar sig för att Walaa Mahmoud inte får jobba, verbalt skulle hänga den person som godkänt hennes titel om den visar sig vara osann. Att journalisten själv skulle känna någon form av ansvar är högst osannolikt. Något som myndigheter och vårdgivare faktiskt måste göra, ta ansvar!

Vilka är nu dessa svåra och onödiga krav? Walaa Mahmoud måste kunna prata begriplig svenska. Antagligen måste hon också visa att hon behärskar dom arbetsuppgifter hon säger sig arbetat med i 7 år.
Jag tycker att dom kraven är högst relevanta.

Tyvärr vet jag inte med säkerhet vilka problemen är eftersom SVT inte redovisar dessa.