Etiketter

Nu blir det en notis om diabetes. Jag har inte diabetes, ingen i min bekantskapskrets har diabetes. Men diabetes ökar kraftigt i hela världen.
När jag sitter och läser på vilken mat man bör lagra. Då kommer jag in på grundläggande frågor.

Är det viktigare att maten är nyttig än att den ska ha lång hållbarhet?
Ska jag verkligen lagra den mat jag normalt äter om den inte är nyttig?
Varför äter jag då onyttig mat?

Nu kommer jag in på diabetes vilket Economist skriver om.

Diabetes.png

Diabetes sprider sig kraftigt i hela världen. Från att ha varit en sjukdom som främst drabbat välmående länder som Sverige och Finland har allt fler i fattiga länder fått diabetes.
Enligt beräkningar av International Diabetes Federation (IDF) dog år 2015 5 miljoner människor, mer än aids, tuberkulos och malaria tillsammans.
Diabetes slukar redan 12% av all sjukvård globalt sett. Ökningen av fall med diabetes har fördubblats mellan 1995 och 2015, och ökningen verkar inte avta.

Först och främst är inte Diabetes typ 1 (ungdomsdiabetes) och Diabetes typ 2 (åldersdiabetes) samma sjukdom. Det är olika sjukdomar med likartade symptom. Därför kan det vara svårt att skilja dom åt.

Vid Typ 1 diabetes mellitus (insulinberoende, [ungdoms]) förlorar kroppen förmågan att tillverka insulin, det hormon som styr upptaget av socker i kroppens celler. Insulinet bildas av bukspottskörtelns hormonproducerande betaceller, och Typ 1 diabetes orsakas av att dessa celler skadas och förstörs.

Jämfört med Diabetes typ 2

Typ 2 diabetes (icke insulinberoende, [ålders]) orsakas av en kombination av minskad känslighet i kroppen för insulin (så kallad insulinresistens) med ett ökat insulinbehov som följd, och en otillräcklig förmåga att svara på detta ökade behov med ökad insulinbildning, vilket leder till en relativ insulinbrist och högt blodsocker. Typ 2 diabetes är vanligast hos äldre, men förekommer även hos ungdomar och unga vuxna, och är kopplat till övervikt/ fetma. Typ 2 diabetes anses inte orsakat av autoimmunitet men vad som orsakar sjukdomen är inte känt.

Sjukvården och då även diabetesförbundet anser att det beror på överkänslighet att folk får Diabetes typ 2, vilket också syns i texten ovan där man är osäkra. Men varför sprider sig då Diabetes typ 2? Borde det inte redan vara vanligt bland väldigt många om folk redan är överkänsliga?
Det sprider sig med raketfart över jorden och bland annat Indien har seglat upp som ett land av männiiskor med Diabetes.

Jag är av den åsikten att den troligaste orsaken att Diabetes sprider sig så kraftigt är att folk över planeten ändrar sina kostvanor, och det är här läskindustrin kommer in. Ett högt intag av socker och då i synnerhet läsk ökar kraftigt risken för diabetes typ 2.
Att man från sjukvårdens sida inte vill ta i det här kan bero på att man inte har tillräckligt på fötterna och därför inte törs ge sig in i en dyr strid med läsk- och godisproducenter.

Kostdoktorn är den enda som öppet visar på sambandet mellan kost och diabetes. Mer-socker-mer-diabetes.

Vad har nu detta med mitt prepperförråd att göra?

Jag vill inte lagra mat som gör mig sjuk! Jag vill lagra mat som gör mig frisk och stark, givetvis.

Men mycket av den färdigmat som finns är fullproppad med socker för att hålla länge (förutom alla andra konserveringsmedel). Det här gör det svårt att få till ett bra matförråd. Eller det blir i alla fall mer enahanda. Jag är fortfarande inne på att ha ett matförråd för 6 månader. Men maten måste då också vara både näringsrik och oskadlig. Givetvis är det bättre att äta dålig mat än att svälta ihjäl, men varför välja ett av alternativen.

Jag inser att jag har långt kvar innan jag rott detta i hamn.