Etiketter

Det är näst intill omöjligt att helt förbereda sig för ett krig, men samtidigt är det något som pågår runt om oss och i allra högsta grad är ett verkligt hot. Ukraina och Ryssland ligger till exempel i krig med varandra i dagsläget och lär så förbli under en lång tid om inget förbättrar läget.

Bildresultat för war russia

Nu har det även i Sverige varnats för reella hot mot svenska intressen och 150 man som tränade på Gotland blir kvar där. Exakt vad hoten består av vill man inte gå ut med, men
det pågår informationsinhämtning från ryskt håll. Detta är ingen nyhet utan har pågått under många år och då oftast helt öppet. Men nu börjar dessa ryssar att bli allt mer aggresiva, detta på ett sätt som vi inte sett de senaste 20 åren.

Jag vet inte om vi står inför en väpnad konflikt, men politiker har blivit skraja och då lär det vara riktigt illa. Försvaret är trots allt ett särintresse och inget för en luttrad politiker att bry sig om (The stupid and only, Fredrik Reinfeldt). När nu politikerna ändå börjat bry sig om försvaret måste det ha hänt något, något allvarligt!

Tidigare presenterades ett förslag på värnplikt. Tanken är att ca 15000 personer ska göra värnplikt varje år. I mina ögon ett steg i rätt riktning.

Jag har alltmer börjat fundera på vad jag kan göra för att förbereda mig på en eventuell militär konflikt som drar in Sverige.
Först och främst kommer alla att bli indragna och problemen blir långvariga. Inte alls som att förbereda sig för en snöstorm eller ett strömavbrott, som trots allt är av övergående natur.

Att förbereda sig på det värsta… från MSB är en läsvärd skrift. Den tar dock inte upp krig och krigsliknande tillstånd, även om terrorattentat är att likna med småskaliga attacker.
Men totalt sett har MSB som är den myndighet som ska sköta detta ingen fullständig information om vad som krävs och vad som gäller.
Man har tappat detta i och med att försvaret avvecklats och fokus har riktats åt annat håll.

Jag anser att det enda riktiga hotet i dagsläget är från Ryssland som dessutom hotat svenska intressen åtskilliga gånger. NATO är inget hot, dom är allierade i en krigssituation. Ryssland har redan många medarbetare som jobbar för deras sak i Sverige.

Ryssland har under ett decennium lagt ner stora resurser på att modernisera och utöka sina militära kapacitet och det är inte defensiva vapensystem man satsat på. Det är offensiva vapensystem som man framförallt uppgraderat nmen också införskaffat nytt. För svensk del finns det nu betydande rysk landstigningskapacitet i Östersjön. Det finns inte många länder där Ryssland behöver landstiga, förutom just Sverige. Gotland är då det självklara målet. En del säger att Ryssland behöver ta Gotland för att ta det av Kreml eftertraktade Baltikum.
Men det är inte helt sant. Via Kaliningrad har man kapacitet att stänga av hela Östersjön med flyg och sjömålsrobotar.
Men man vill säkerligen ta Gotland för att inte NATO ska kunna besätta den ön i händelse av en konflikt.
Detta är något Kreml säkerligen kan tänka sig att göra i förebyggande syfte, det behöver alltså inte vara i samband med andra stridigheter.

Ukraina stod NATO väldigt nära, men hade ingen som helst nytta av detta. Ryssland annekterade Krim och anföll sedan dom östra delarna av Ukraina. Det är ryska reguljära styrkor som bland annat strider i Donetsk-regionen.
Så att anfalla det illa försvarade och allianslösa Sverige är ett lågriskföretag. Det kommer att bli få om ens några egna förluster och NATO kommer inte att reagera med annat än fördömanden.

Om Ryssland tar över Gotland och kanske Blekinge skulle det effektivt stoppa all hjälp till Baltikum och frågan är om NATO då skulle överleva som organisation efter en sådan förlust? Detta scenario lär Kreml definitivt fundera över.

Men med erfarenheten från framförallt Ukraina bör man ha i bakhuvudet att Ryssland inte för krig som man normalt tänker sig ett krig. Det kommer att bli strömavbrott, internet kollapsar, uppror och ökande social oro innan man kommer till det läget att man går in med trupp. Det är lättare att anfalla ett samhälle i upplösning.

Så vad kan man nu göra förutom att rösta på ett parti som faktiskt ser ett svenskt försvar som prioriterat?
Man kan påverka obeslutsamma och degenererade politiker. Man kan motverka dom partier som tar Rysslands parti i tid och otid och man kan ansluta sig till någon frivilligorganisation. Hemvärnet är till exempel inte vad det en gång var, det är bättre. Det är fortfarande brist på modern utrustning och tunga vapen, men man har rensat ut många som inte passade in och har infört fler utbildningsdagar.

Men så till den enskilde.

EL, tele och Internet

Räkna inte med att internet fungerar. Det kommer garanterat vara utslaget under en lång tid. Viktig information som man behöver sparas på filer eller ännu hellre i pappersformat. Även strömförsörjningen lär vara utslagen eller i alla fall bristfällig under långa perioder. Mobiltelefonerna är det bara att lägga på hyllan, antagligen det första man slår ut. Vilket också gör att dom flesta helt blir utan möjlighet att få information.
Med andra ord skriv ut den information som verkligen behövs.

Vidare skaffa en radio som använder batterier av typ AA eller AAA. Dessa batterier är vanligt förekommande och går ofta att få tag på. Alkaliska batterier går oftast att förvara lång tid utan nämnvärda förluster. Uppladdningsbara batterier tappar effekt snabbare.

Information 

Lita inte på information från sociala medier. Det kommer garanterat att finnas fiender som sprider desinformation och hänvisa till ”egna” nyhetssidor.

Dessutom måste man vara extra noga med vad man själv skriver och vilka bilder man laddar upp. Fienden kommer att söka av sociala medier för att dels se vad som händer och vad som sägs, men dessutom samla information om enskilda personer. Vid ett militärt övertagande kommer den insamlade informationen att användas mot den enskilde.

Fientlig militär

Fientlig militär kommer inte att följa krigets regler som till exempel Genève-kommissionen om det inte gynnar deras intressen. Det kommer att bli våldtäkter, mord och rån i angriparnas spår.

Att dessutom motverka en främmande militär makt är förenat med livsfara eftersom man då betraktas som spion eller terrorist. Sporadiska avrättningar blir då legio.
Detsamma om man har vapen hemma som inte finns registrerade, och ja, dom kommer att få tag på registren om jaktvapen. Troligen har dom redan tillgång till dessa register.

Mat och vatten

Detta blir givetvis en bristvara och affärerna blir snabbt tömda. Transporter med mat stannar av när attacker av transportvägarna ger effekt.
Här gäller det att ha tillräckligt med mat för minst 2-3 månader. Dessutom behöver man ha möjlighet att rena vatten. Som vanligt blir det mest kaos i storstäder där transporter är viktigare och förberedelserna är sämre.

Stanna eller fly?

Man tjänar man på att fly om striderna närmar sig. Den som flyr klarar sig nästan alltid bättre än den som stannar. Det stora hotet vid flykt är själva transporten. Ligor och desperata människor kommer att finnas efter flyktvägarna. Man kommer dessutom att behöva hjälp av andra som flykting. Om man däremot stannar kvar för att det är ganska lugnt där man är kommer man istället behöva hjälpa flyktingar. Det gäller framförallt tak över huvudet och något att äta.

Vapen

Har man registrerade vapen och främmande makt inte hittar dessa hemma hos er ligger ni riktigt illa till. Troligen har ni då lämnat vapnen till gerilla eller liknande, det betyder att ni betraktas som terrorister.
Är man beväpnad och sätter man sig till motvärn blir man ett legitimt mål och kommer att dödas. I alla fall om man inte är militär med uniform.
Har man känslan att man kommer att kämpa emot en främmande makt ska man gå med i hemvärnet eller liknande, då gör man dessutom mest nytta.

 

 

Så långt har jag kommit i mina funderingar än så länge, och det finns garanterat mycket mer inom detta område som jag lär försöka återkomma till.

Men som vanligt: Den förberedde klarar sig alltid bättre!