Det skulle kunna vara Ryssland jag nu tänker på. Det Ryssland som bedriver ett informationsmässigt krig mot Sverige och utför låtsasanfall mot svensk militär.

Men det ja nu tänker på är det lågintensiv krig som terrorgrupper likt IS för i framförallt Europa. Det handlar om ett krig med religiösa förtecken. Ett krig som nu får en ny bundsförvant i den nya diktaturen Turkiet.

Vi kommer inom en snar framtid att få uppleva en helt annan intensitet på både terrorattacker och religiösa påhopp och påtryckningar på civilsamhället. Sverige är inte moget att hantera sådana hot och vi lär i bästa fall få se stora politiska omgruppereringar när dom naiva inom framförallt vänstergrupperna lämnad därhän. I sämsta fall får vi se ett fortsatt förfall med allt större orättvisor och eskalerande konflikter.

Att förbereda sig för detta är av största vikt! Spara pengar, gör er lånefria och skaffa kunskaper som är giltiga även i andra länder.

Annonser