Etiketter

, ,

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell! står det att läsa i en Petition på Skrivunder.com

Tjänstemannaansvaret tillämpas inte i Sverige sedan 1974. Det har tyvärr lett till att ett stort antal tjänstemän inom både kommun, landsting och länsstyrelse kan ha en privat agenda som dom driver på sidan av sitt jobb. En agenda som inte följer de regelverk dom är satta att driva. Eftersom det inte blir några påföljder och tjänstemannen inte ens behöver be om ursäkt vid en felaktig hantering kan tjänstemän fortsätta som om ingenting har hänt.

Nu är detta inte helt sant, en tjänsteman kan bli fälld för tjänstefel. Men i dessa fall har det nästan uteslutande varit brottsligt och felet har begåtts mot myndigheten. Alltså trolöshet mot huvudman.

Det finns många exempel på privat agenda hos statligt och kommunalt anställda tjänstemän. Av någon anledning är det ofta miljökämpande tjänstemän som driver ett eget litet krig mot allt och alla som inte passar in på tjänstemannens syn på tillvaron.
Byggnadslov är ett typiskt område där det kan bli väldigt konstiga beslut.
En person som jag känner fick nej till att bygga ett båthus eftersom det låg för nära vatten!? En annan har fått nej eftersom det skulle byggas för nära en bäck, bäcken finns endast på kartor och har varit uttorkad och försvunnen de senaste 30 åren, men det spelade ingen roll. Kartan gällde.
Så fortsätter det på område efter område.

Tjänstemannaansvar enligt finsk modell innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd. Tjänstemannen ansvarar personligen för att lagen följs.
Han är även personligt ansvarig för beslut som fattats i grupp, utom då han krävt en notering om en avvikande åsikt som bokförts i protokollet.

Det innebär att en tjänsteman måste vara mer på tårna och inte kan bedriva personliga vendettor mot folk dom är satta att betjäna.

Varje person som lidit skada till följd av överträdelsen eller officiellt lagstridig verksamhet eller försumlighet, skall ha rätt att kräva att tjänstemannen döms till straff eller skadestånd. Den drabbade kan begära ersättning från regeringen eller tjänstemän själv. Som en allmän regel ligger ansvaret hos huvudmannen för de fel och försumlighet som orsakats av tjänstemän eller andra anställda. Dock kan en tjänsteman personligen ställas till ansvar om han/hon bedöms ha orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet!

Om du tycker att idén är god, skriv under kravet! (0m den nu fortfarande gäller)

Annonser