Etiketter

tRiksdagen har beslutat om ändrade regler för insättningsgarantin, utifrån ett förslag från regeringen. Beslutet innebär att skyddet för pengar på ditt konto stärks, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Skyddet för insättare i Sverige blir 950.000 kronor i stället för 100.000 euro. Dessutom kan man under vissa omständigheter få högre ersättning än så.

”Att insättningsgarantin förstärks gynnar både enskilda konsumenter och det finansiella systemet i stort. Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro, vilket också stärker förutsättningarna för finansiell stabilitet”

säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Ändringarna i lagen om insättningsgaranti följer av ett EU-direktiv som syftar till att harmonisera och förbättra skyddet för insättningar.
De innebär bland annat att:

-ersättningsbeloppet för insättare i Sverige bestäms i kronor i stället för i euro
-ersättningsbeloppet för insättare i svenska bankers filialer i andra
-EES-länder motsvarar det som gäller i respektive filialland
-man kan få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad
-utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 till 7 arbetsdagar
-informationen om insättningsgarantin från instituten förbättras.

För de banker som är anslutna till insättningsgarantin innebär den ändrade lagen bland annat att de avgifter som instituten betalar för insättningsgarantin i större utsträckning ska avspegla risknivån i respektive institut, uppger Riksgälden.

Insättningsgarantin infördes i Sverige år 1996 och baseras på ett EU-direktiv. Skyddet innebär att insättare får ersättning från staten om det institut där de har sina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Riksgälden är ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Sverige. Garantin finansieras genom att de anslutna instituten betalar avgifter som placeras i en fond.

Det här betyder att mer pengar ska vara skyddade genom statens försorg om en bank går i konkurs. Men man måste tänka på att det kan gå en lång tid innan pengarna betalas ut. Att man satt utbetalningstiden till 7 dagar säger inte att man kommer att lyckas med detta, vid en konkurs av en storbank påverkas hundratusentals privatpersoner och det lasset lär inte staten mäkta med att bemöta på en sådan kort tid.

Det bästa är att splitta tillgångar på flera olika banker för att på så sätt öka möjligheterna att komma åt sina pengar, givetvis ska man också ha ett kontant sparkapital tillgängligt för att klara sig en tid.

Mer finns att läsa på hos Riksgälden. Tyvärr kan jag inte lägga in en snabblänk till sidan eftersom funktionen inte funkar för tillfället i WordPress.

Men länken finns här nedan.

https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/Finansiell-stabilitet/Aktuellt/Pressmeddelanden/Starkt-skydd-for-sparande-pa-konto-fran-1-juli/

Annonser