Etiketter

Det blir allt enklare att använda kort och andra digitala betalningar, samtidigt som det blir allt svårare att använda kontanter.
Bankerna trycker på för att få till denna förändring och är uppbackade av staten.

Anledningarna till att vi ska använda kort är många enligt förespråkarna. Det handlar om risken för rån, falska pengar, att pengarna ändras och blir ogiltiga osv.

Korten blir allt säkrare och man lämnar inte längre ifrån sig kortet om man äter på restaurang. På så vis har det blivit bättre.
Men tjuvar och bedragare ger inte upp så lätt.
Det har samtidigt skett 25 000 anmälningar om bedrägeri på ett kvartal, det är dessutom en ökande trend.

Det finns något djupt suspekt i att banker ständigt uppmanar oss att betala med kort, samtidigt som de vägrar berätta hur vanligt det är med kortbedrägerier.

Bankerna säger att det behöver man som privatperson inte bry sig om eftersom man blir skadelös, om man inte varit vårdslös med sina uppgifter. Det är inte helt sant, bankerna höjer sakta kraven på bevisbördan och vid bedrägerier är det ofta mycket svårt att bevisa sin oskuld.

När nu kontanter mer och mer trycks undan och vi alltmer betalar med digitala siffror, kommer då bankerna att fortsätta att vara påstått generösa?
Det är knappast troligt.
Vi kommer då inte att ha några alternativ till digitala pengar, bedrägerier kommer att bli vanligare när den elektroniska handeln ökar, eftersom luckorna och möjligheterna blir fler.

Dessutom kommer EU:s nya regelverk för hur stora avgifter bankerna kan ta ut i samband med kortbetalningar (så kallade mellanbanksavgifter) att ändras. Här finns sedan i höstas ett tak. Det ska införas successivt och väntas kosta de svenska bankerna många hundra miljoner kronor i minskade intäkter.

Vi vet hur bankerna resonerar vid plötsliga intäktsbortfall, förluster flyttas vidare till kunderna. Det är därför bolånen blir dyrare trots lägre marknadsräntor (här är det minusräntan som står för intäktsbortfallet).

Inom kortverksamheten har Handelsbanken redan höjt årsavgifterna och alla banker ser nu över sina kostnader inom kortverksamheten. En stor och ökande kostnad är ersättningar till kunderna vid bedrägerier.

Tystnaden runt kortbedrägerierna gör att man inte vet hur mycket det rör sig om, men det är ingen vild gissning att det handlar om mycket stora summor. Man kan därmed också räkna med att bankerna kommer försöka minska sina kostnader för kortbedrägerier.

Det här blir en balansgång för bankerna. Att det blir svårare för kunder att få ersättning vid bedrägerier är information man inte vill sprida, eftersom det skulle minska kortanvändningen.

Trots allt vill bankerna (med statens stöd) att kontanter ska försvinna. Därefter kan dom höja sina avgifter precis som dom vill, och neka alla som råkat ut för bedrägerier ersättning.

Jag hoppas att riskdagen driver igenom förslaget att alla banker måste hantera kontanter. Kontanter är faktiskt också pengar!