Etiketter

, , ,

Återigen skriver jag om budgeten och sveriges ekonomi. Återigen kommer jag att ta upp invandringen, eftersom man fortfarande inte kör med öppna kort.
Budgeten för 2016 finns ute att läsa för dom som orkar och har intresset. Migrationskostnader har tidigare varit en liten post utan större påverkan på sveriges ekonomi. I dag hänger hela statens och kommunernas ekonomi på att det sköts rätt.

Ur statsbudgeten:

”En stor del av utvecklingen av de offentliga finanserna framöver styrs av utvecklingen av migrationen. En särskilt stor utmaning är att på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt finansiera de kostnader som den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015 innebär” samt “Utvecklingen av antalet asylsökande kommer att ha stor betydelse för finanspolitikens inriktning framöver”

statliga utgifter.PNG

Man tar inte med följdkostnader som skola, sjukvård etc vilket läggs ovanpå kostnaderna i tebellen ovan. Kostnader som dock inte syns.

Kostnaden för asyl och etablering har ökat från ca 11 miljarder kronor år 2005 till 25 miljarder 2014 och ca 70 miljarder i år. Tabellerna går att hitta här.

statliga utgifter 2.PNG

I slutet av förra året kom regeringens ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen.

Som föreslog ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Inklusive extra pengar till kommuner blir kostnaderna för asylmottagning ca 80 miljarder i år och mellan 87 och 89 miljarder kronor per år 2017 till 2020. Detta oräknat dom kostnader som flyttas över på kommunerna.

Morgan Johansson kommenterar Migrationsverkets reviderade prognos, att i år väntas 100 000 personer söka asyl.
Detta läggs till dom 100 000 som antagligen kommer att få stanna av 2015 års asylinvandrare, sedan kommer siffran antagligen att öka med det dubbla när man tar med anhöriginvandrare.
Morgan Johansson säger också att 80 000 ska utvisas eftersom dom saknar asylskäl, men vis av erfarenhet vet alla att det inte finns resurser för detta och att dom mottagande länderna är högst ovilliga att hjälpa till.

Den bedömning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade tidigare visar att kostnaden för demografin ökar snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019. Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen.
Det går inte för kommuner att höja skatten med 9%, alltför många kommer då att slås ut och dom kommuner som tagit ett stort ansvar kommer att kollapsa. Man kommer att bli tvungna till mycket stora sparpaket och gissningsvis går inga delar av kommunerna fria från detta. Hur dessa sparpaket ska gå ihop med följande uttalande Lena Micko återstår att se.

– Den ”puckel” av kostnader som staten har nu för flyktingmottagandet kommer, i takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd, att överföras på kommuner och landsting. Det behövs skolor och bostäder, inte bara för nyanlända, och verksamheter som Komvux, socialtjänst, vård och tandvård behöver förstärkas. Det är en stor utmaning eftersom det redan idag är brist inom vissa personalkategorier såsom lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Finansminster Magdalena Anderssons besked till samtliga Sveriges kommunalråd om hur de den dagen skall möta detta. Om det är bra att kommunalskatten höjs för att finansiera kommunernas lagstadgade verksamhet samtidigt som kostnaderna överförs från staten:

– Det är kommunerna som själva bestämmer om och när de tycker att det är lämpligt att höja skatten, säger Andersson.

När man räknar med att fler ska komma i arbete och faktiskt öka skatteintäkterna för både stat och kommun räknar man inte på att Sverige är ett av världens sämsta länder på integration.
Att dom invandrare som kommer har mycket dålig utbildning (den höga utbildningsnivån är en lögn som jag tror lanserades av Mona Sahlin). Utbildningsnivån ligger hos majoriteten av nyanlända närmare analfabeter än 6-årig grundskola. Så dålig är utbildningsnivån enligt SCB och migrationsverket.
Det tar idag ca 13 år för hälften av dom nyanlända att få ett jobb som dom kan försörja sig på. En siffra som snabbt försämras.
Övriga lever på olika former av bidrag.

Förnekelsen som har varit genomgående hos både politiker och media börjar så sakta släppa. Antagligen eftersom allt fler upptäcker hur illa ställt det är med svensk ekonomi.
Fredrik Reinfeldt har tyvärr inte förstått detta, men det är svårt att övertyga psykopater om deras misstag.

Till detta kommer en extrem svensk överbelåning, företag som flyr Sverige, bönder som lägger ner på grund av snedvriden konkurrens från utlandet samt ett Ryssland som agerar alltmer aggresivt mot sin omgivning.
Jag avundas inte Stefan Löfven!

PS: den goda svenska ekonomin som lyfts fram, beror i huvudsak på att staten med till stor del lånade pengar betalar den allt mer kostsamma invandringen. Men också den extremt låga räntan hjälper till att få folk att handla med lånade pengar.
Fritt fall i ekonomin när botten går ur!

 

Annonser