Etiketter

Till att börja med:

Det är olagligt att äga eller använda en hembränningsapparat. Det är även förbjudet att äga delar till en hembränningsapparat.

Sprit och spritdrycker får bara tillverkas av någon som har godkänts av skatteverket. En destillationsapparat ämnad för sprit får bara tillverkas, säljas till eller innehas av någon som har rätt att tillverka sprit.
Statens folkhälsoinstitut kan ge undantagstillstånd för innehav av destillationsapparater. Enligt lagen liknas all sorts rening och återvinning av sprit med tillverkning av sprit.
Det är helt lagligt för någon med serveringstillstånd att själv krydda sprit och sedan sälja som snaps.
Källa: Alkohollagen

Att detta är olagligt och belagt med förhållandevis hårda straff beror dels på att staten inte vill ha fler personer som drabbas av alkoholism med tillhörande tragedier.
Men inte minst eftersom alkoholförsäljning ger staten stora skatteinkomster, inkomster som staten inte vill vara utan.

Men nu är det så att sprit kan användas till annat än att dricka. Om SHTF (Shit Hit The Fan) drabbar oss är det vettigt att lära sig att tillverka alkohol, och helst ska den hålla 70%. Jag ska strax förklara varför.
Men när jag skriver att det är bra att kunna vid SHTF, menar jag alltså att samhället har nått det stadium när hembränning inte är ett problem eftersom det finns mycket större hot.
Ett annat uttryck som brukar användas är FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition). Vi beskriver alltså ett kraschat samhälle som inte är eller kommer att vara sig likt. Detta gör att dom brott som en eventuell polis kommer satt sätta efter kommer att vara så oerhört mycket grövre än hembränning.

Nu till 70 % sprit!

Sprit är bakteriedödande och används inom sjukvård, läkemedelstillverkning och livsmedelstillverkning för att hålla saker sterila utan att det är skadligt, varken för personer eller material. Sprit (etanol) dunstar dessutom bort ganska så snabbt.

Anledningen till att jag skriver 70% sprit är att den är optimal för att döda bakterier. Starkare sprit dödar förvisso bakterier snabbare, men kan också upplevas som ett hot för bakterierna.
Vissa bakterier som upplever att dom är hotade går in i sporform. Dom sluter sig helt enkelt och blir mycket svåra att döda. Hög värme eller starkt frätande kemikalier blir det som återstår.

Den 70% spriten är inte stark nog för att bakterierna ska känna sig hotade, men den är stark nog för att döda bakterierna.
Dom blir helt enkelt lurade!

Ritningar på hembrännare finns det en uppsjö av på nätet. Det här är några som jag hittade när jag gjorde en snabb sökning.

 

B6xdj.jpg

2z68p6d.gif

 

foa (1).gif

Den sista är en sk FOA-brännare. Kanske den mest kända typen av hembränningsapparater. Framtagen av försvaret, tror jag.

Om vi nu får en snabb samhällelig kollaps är det inte helt fel att kunna bygga en hembränningsapparat, famförallt för utvärtes bruk. Problemet uppstår givetvis eftersom det inte ens är lagligt att förvara delar till en hembränningsapparat.
Men det är givetvis lagligt att förvara delar som går att använda till annat än en hembränningsapparat.
Givetvis är det också lagligt att diskutera om bygget av en sådan apparat inklusive delandet av ritningar.
En bra början är alltså att skaffa sig kunskap och spara ritningar hemma.

Vill man läsa mer om detta föreslår jag följande sidor:

Bryggforum

Hembränt

Det finns en kortfattad fil att läsa här om man vill veta mer.

 

Annonser