Etiketter

Frivilligorganisationen Civilförsvarsförbundet kommer att minska sina anställda från 18 till 8 medarbetare.
Detta efter att dom tappade 65% av organisationsstödet från MSB. Dessutom har dom tappat ett antal uppdrag som dom haft från MSB.

Civilförsvarsförbundet skriver på sin hemsida:

Civilförsvarsförbundet har drabbats hårt av den nya organisationsstödsmodell som infördes 2011. Över en natt tappade förbundet 65 procent av organisationsstödet. Efter även lägre uppdragsvolym av de statliga uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har intäkterna minskat ännu mer. Detta tillsammans med krav från MSB på återbetalning av uppdragsmedel för 2014 gör att Civilförsvarsförbundet måste vidta kraftfulla åtgärder för att rädda verksamheten. I det inriktningsbeslut som förbundsstyrelsen fattat, ingår MBL-förhandlingar om att minska personalorganisationen med drygt hälften av de 18 medarbetarna. I samband med detta har Civilförsvarsförbundet tillställt inrikesminister Anders Ygeman en skrivelse där förbundet redogör för den uppkomna situationen.

Dom kommer förhoppningsvis fortsätta sin verksamhet, men dom kanske blir tvungna att banta verksamheten på fler sätt.

Det här är tråkiga nyheter, speciellt eftersom civilförsvarsförbundet faktiskt finns i hela Sverige.
Kommunerna har förvisso ansvaret för krisberedskap, men min erfarenhet är att det inte ligger högt upp på dagordningen inom kommunerna.

Jag får nästan en känsla av att MSB vill bli av med civilförsvarsförsvarsförbundet!?

Annonser