Etiketter

, ,

Inte inte helt ny text, men den förklarar varför folk i Sverige ser så olika på migrationens påfrestningar i Sverige.

DN skriver:

Sveriges ambassad i London anser att den brittiska tidningen Daily Mail driver en kampanj mot Sverige och svensk flyktingpolitik. ”Sverige används som avskräckande exempel”, skriver ambassaden i en rapport till Utrikesdepartementet.

Dumma Daily Mail!
Sveriges migrationspolitik och integrationspolitik står inte högt i kurs i andra europeiska länder. Tvärtom framställs Sverige alltmer som ett avskräckande exempel.
Folk i Sverige som endast läser Aftonbladet och DN har en syn på vad som händer, folk som läser utländsk press och jämför med de tidigarenämnda tidningarna har en helt annan bild på vad som händer.
En bild som svenska staten får allt svårare att värja sig för eftersom dom inte ens kan säga att det är lögn.

””Daily Mail framhåller Sverige som naivt och ett avskräckande exempel på vilka konsekvenser en liberal migrationspolitik kan ge.” skriver de.
”Från att Sverige har setts som ett föregångsland som symboliserar humanism, solidaritet, öppenhet lyfts framför allt de utmaningar som det svenska samhället står inför fram med anledningen av det stora antalet flyktingar”.
Ambassaden skriver att de arbetar aktivt för att motverka den negativa bilden av Sverige och uppger att de tagit upp frågan med samtliga Sverigeorganisationer i Storbritannien.”


Jacek Liberts kommentar på ambassadens uttalande:

”Förvånande är även att de svenska ambassaderna, när de ändå är igång, inte ger sig på andra obskyra medier såsom Washington Post, The Economist, New York Post, BBC, WSJ, The Guardian samt Foreign Policy Magazine med rötter från skituniversitetet Harvard.”

I dag har dessutom Daily Mail fortsatt sin beskrivning av Sverige, trots att ambassaden tycker att dom är dumma.
Beskrivningen är allt annat än positiv, men ni som rör er i områdena runt centralen på kvällstid känner igen er.