Etiketter

Som många förstår står inte Miljöpartiet högt i kurs hos mig. Anledningen är inte vad dom i början stod för, bra miljö.
Det beror på att dom fullständigt har tappat greppet om verkligheten. Dom lever bevisligen i någon paralellvärld som endast dom själva är medvetna om. Pårökta som dom är av diverse hallucigena svampar.

Sverige är ett av föregångsländerna vad gäller klimatsmart brukande av jorden och dess resurser.

Vi har antagligen världens bästa djurhållning inom våra gränser. Vi har stränga lagar för att upprätthålla denna djurhållning.
I Sverige är det inte acceptabelt att slå eller på något sätt skada ett djur i onödan. Något som är väldigt vanligt i vissa delar av världen, det är bara att se på Halalslakt utan bedövning så förstår man hur viktigt det är med en bra djurvårdslag.
Men nu kommer vi till den stora stötestenen i svensk politik. Man har infört mycket hårdare miljöskyddslagar än andra länder och att uppfylla dessa lagar kostar pengar. Dessa pengar ska bönderna stå för samtidigt som dom ska verka på en öppen marknad.
I nästa andetag lägger regeringen på extraskatter på både gödsel och drivmedel eftersom regeringen anser att dessa är skadliga för miljön.
Återigen ska bönderna stå för kalaset och återigen är det inget som drabbar deras konkurrenter i andra länder.

Under dom sista 20 åren har Sverige gått från att vara i princip självförsörjande på mat och därmed också haft en mycket bra kontroll på att djurskyddslagarna uppfyllts. Till att importera nästan 60% av vår mat från länder där man inte har samma krav på varken djurskydd eller användningen av antibiotika till djuren.

Det som nu har inträffat är att i princip alla mindre jordbruk har blivit tvungna att lägga ner. Många medelstora jordbruk har också gått samma väg eller gått över i storjordbruk.

Följden av detta har blivit att ett stort antal arter nästan försvunnit från den svenska faunan. 27 växtarter är akut hotade och 82 är starkt hotade, 17 lavar är akut hotade och 39 starkt hotade, 20 fjärilsarter är akut hotade och 42 starkt hotade, 12 skalbaggar är akut hotade och 28 starkt hotade, 4 fågelarter är akut hotade och 5 starkt hotade, 3 fladdermusarter är akut hotade.

Det här är en utrotning av antalet växt och djurarter som knappt har skett tidigare i Sverige.

Detta är inte att föra en miljövänlig politik. Även om vissa partier med MP i spetsen vill inbilla oss detta.

Miljöpartiet är inte ett miljöparti! Miljöpartiet är ett ultrakommunistikt parti om nu inte alla förstått detta.

Dom borde byta namn, Miljökommunisterna kanske? Fast eftersom dom i princip släppt miljöfrågorna tycker jag att ordet miljö ska tas bort ur det partiets namn. Dom kan döpa sig till Kommunisterna rätt och slätt.

Annonser