Etiketter

Det finns rätt mycket som talar för att vi är på väg in i en recession. Nu tänker jag inte bara på Sverige, utan en recession som drabbar hela världen. Alternativt går hela världen in i depression.
Förklaring, en recession är en mild lågkonjunktur och en depression är kraftigare lågkonjunktur.
Jag kommer att skriva recession eftersom jag inte har en aning hur kraftig lågkonjunktur vi kommer att drabbas av, eller om vi drabbas över huvud taget.

Men det jag reagerat på är att oljepriset historiskt är lågt men det finns inga tecken på ekonomisk överhettning. Det står att läsa hur bra det går i Sverige i snart varje tidning. Men går det verkligen så bra?
Arbetslösheten har sjunkit lite och vissa brancher saknar rätt folk att anställa. Bland annat är det brist på sjuksköterskor. Men tittar man lite närmare är inte alla landsting intresserade av att anställa eftersom deras budget hela tiden krymper. Större företag som SCA mfl minskar sin arbetsstyrka eller flyttar verksamheten utomlands. Det enda område som går riktigt bra är företag kopplade till migrationen, dock på bekostnad av statens budget (snart får kommunerna ta över mycket av kostnaderna).
Börsen har stigit bra, men inte tack vare företagens framgångar. Utan tack vare att den låga räntan gjort det omöjligt att få någon avkastning på annat sätt.
Sverige går inte bra. Man flyttar hela tiden problemen framför sig och hoppas att någon högre makt ska lösa allting. Eventuellt vill man knäcka nästkommande regering, vilket jag tror att Reinfeldt var ute efter.

Det finns idag ett antal saker som skulle kunna sänka världens ekonomier. Vilket givetvis kommer att slå hårt även mot Sverige.

 • Olja.
  Oljepriset har i princip kraschat. Detta uppsakattas givetvis av oljetörstande länder. Men det sker på bekostnad av oljeproducerande länder. Venezuela har i princip gått i konkurs redan. Nigeria och Azerbadjan står på tur. Ryssland har stora ekonomiska problem och detta tillsammans med en stor krigsmakt kan bli farligt.
  I USA har ett stort antal oljebolag problem och konkurser är inte ovanliga. Dom drar i sin tur med sig fler bolag.
 • Dollar.
  Dollarn rusar i växelkurs mot andra valutor när allt fler investerare söker en säker hamn. Detta gör att dom redan ansträngda exportföretagen får ännu svårare att exportera. Många företag i USA, både tillverknings- och tjänsteföretag har problem.
  USA importerar mycket från Sverige och det blir väldigt kännbart för oss om dom får ekonomiska problem.
 • Kina,
  Kina är på gränsen till deflation (minskning av pengamängden och en högre värderad valuta. Det strömmar kapital ut från Kina till bla USA eftersom allt fler ser den kinesiska ekonomin som ett stort problem.
  Kina har dessutom lånat upp enorma mängder pengar som man använt till diverse projekt för att hålla landet igång. Ungefär på samma sätt som USA gjort under en längre tid.
 • Aktiemarknaden.
  Marknaden har haft den sämsta starten sedan IT-kraschen på 90-talet. Egentligen finns det inte mycket som talar för aktier idag, kurserna är högt satta och företagen kan inte stå upp inför förväntningarna. Om börskurserna börjar rasa kan det gå väldigt fort. För trots den inledande nedgången i år är läget lite avvaktande.
 • Global recission.
  Så länge diverse centralbanker fortsätter att pumpa in pengar i systemen håller man recissionen tillbaka. Men hur länge klarar men det?
  Allt fler länder håller på med konstgjord andning med lånade resurser. En viktig sak som kan påverka allt, är självuppfyllande profetior. Om fler pratar om en global recission kommer allt fler att agera för att skydda sina tillgångar och därmed påskynda förloppet.

Det finns många moln på himlen. Då har jag inte tagit upp diverse större och mindre krig som kan påverka världsekonomin.

Det var dagens positiva inslag!

Vad ska man göra för att förbereda sig för dessa eventualiteter? Till att börja med är det inte säkert att vi får en ekonomisk krasch, även om allt fler pratar om det.
Jag har inga lösningar på hur man undviker den krasch som verkar närma sig. Jag skulle antagligen få Nobel-priset i ekonomi i så fall.

Men som vanligt är råden att inte skuldsätta sig. Är man redan skulsatt bör man amortera ner lånen till mer hanterliga summor. Och NEJ!, ingen kommer att ta hand om dig vid en ekonomisk krasch. Och NEJ!, lånen försvinner inte. Någon annan kommer att ta över lånen om banken konkursar, kanske någon skäggig typ i väst kommer och vill ha pengarna?

Se till att ha ett sparkapital att ta av, och nalla inte av det kapitalet för att åka en extra sväng till Thailand!

Se över sparandet. Det kanske inte är bra att ha allt sparande i brasilianska aktiefonder? Sprida risker är inte så dumt. Det kan i alla fall rädda lite nattsömn.