Etiketter

,

Anders Ygeman gick ut och sa att så många som 80 000 flyktingar ska återbördas till sina hemländer, per år. Det är ungefär hälften av dom som kom till Sverige förra året (2015). Man måste se uttalandet för vad det är. En riktad informationskampanj till flyktingar som funderar på att ta sig till Sverige.
Den säger, kom inte hit!

Att sedan avvisa 80 000 flyktingar på ett år är en utopi. Man hoppas att ett stort antal flyktingar drar vidare til andra länder i vår närhet för att söka asyl där.
Vi klarar i bästa fall av att utvisa 4000 flyktingar per år.

Det är en viss skillnad mot höstens uttalanden om att vi har plats för alla.

Vad är det som har ändrat på regeringens hållning så fullständigt, och detta på bara några månader? Den korta versionen är att migrationsverket inte klarar av trycket. Det finns inga bostäder, skolor, lärare etc.
Det är absolut på det sättet. Men det finns även en annan sanning som börjar pysa ut, trots att den inte är lika omtalad, ännu!

Välfärdssystemen brakar ihop, ett efter ett!

Polisen och givetvis migrationsverket har redan klappat ihop. Socialstyrelsen klarar inte av sitt jobb. Inom sjukvård och tandvård har börjat få väntetider på flera år eftersom brådskande besök prioriteras.
Skolsystemet har redan havererat i många kommuner.
Idag vet vi att det redan nu saknas 20 000 platser för nyanlända flyktingar fram till sommaren samt att mer än hälften av Sveriges kommuner har anmält sig eller står i begrepp att anmäla sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Givetvis börjar ilskan att sjuda, och tyvärr hamnar flyktingarna i skottgluggen. När det i själva verket är Reinfeldt, Löfven, Romson etc som borde ta på sig det hela.
Men tyvärr faller skit inte uppåt, utan nedåt.

En klok politiker (det finns såna) förklarade att det är ganska enkelt. Det är dessa tre punkter som står mot varandra.

  1. Hög invandring
  2. Ordning på statsfinanserna
  3. Bibehållen välfärd

Välj 2!

Det går bara att få två av ovanstående punkter. Problemet om punkt nummer 2 (ordning på statsfinanserna) inte fungerar så havererar även punkt 3.

Vad som nu pågår är att man (alldeles för sent) försöker bromsa invandringen. Detta för att rädda delar av välfärden.
Redan idag har alla myndigheter fått krav på sig att spara pengar. Det börjar märkas genom att skolor etc får mindre pengar att röra sig med, och detta i ett läge när dom behöver mer pengar för att integrationen ska fungera.
Polisen behöver mycket mer resurser eftersom brottsligheten stigit kraftigt och fortsätter att stiga kraftigt.

I princip har den höga invandringen gjort att alla välfärdssystem behöver mycket mer resurser och regeringens enda möjlighet att undvika en fullständig statskollaps är att minska resurserna inom välfärden.

Detta är regeringens dilemma, som dom själva satt ”oss” i.