Etiketter

Nu ska jag skriva ett litet kort inslag om pengar. Rättare sagt pengar som snart inte betraktas som pengar.

Under 2016 blir tre sedlar ogiltiga och två nya kommer ut, dessutom kommer det nya mynt.

Efter den 30 juni 2016 blir de äldre versionerna av 20-, 50- och 1000-kronorssedeln ogiltiga. Därefter är det möjligt att lösa in dem hos en bank ytterligare två månader, till och med den 31 augusti 2016.

I oktober 2016 kommer den nya 100- och 500-kronorssedeln samt 1-, 2- och 5-kronan ut. De äldre versionerna blir ogiltiga efter den 30 juni 2017. 10-kronan behålls oförändrad och berörs inte av utbytet.

Det här är viktigt att tänka på för dom som faktikt har riktiga pengar hemma. Vi har det som en säkerhet ifall data-systemen på bankerna går ner, något som verkar ske mer eller mindre varje dag.
Orsaken till det krångel som bankerna drabbas av vet jag inte med säkerhet, men det består i alla fall delvis av överbelastningsattacker.
Alltså ett stort antal datorer (kapade) som kontaktar bankernas datorer vilket gör att dom till slut inte klarar av hantera den mängden anrop som dom får. Datorerna lägger av och vanligt folk kan inte längre betala med kort, betala över nätet eller ta ut pengar ur bankomaterna.

Då är det bra med kontanter hemma! Givetvis giltiga kontanter.

Annonser