Etiketter

,

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, presenterade igår en plan för att hindra våldsbejakande grupper att rekrytera i Sverige.

Tanken är att det ska upprättas kunskapshus mot våldsbejakande miljöer. Dessa ska till att börja upprättas i Göteborg, Stockholm, örebro och Borlänge. Varför Malmö inte finns med beror enligt Mona Sahlin på att Malmö låst sig i denna fråga och inte anser att dom har några problem (inga problem i Malmö???).
Men dom fyra kommuner som nu får kunskapshusen ska utgöra exempel för andra kommuner.
Att Borlänge finns med beror på att högerextrema krafter är starka och växer i Borlänge. Det är en eftergift efter politiska påtryckningar efter vad jag har hört.

Om dessa kunskapshus ska ha en chans att klara av sitt jobb inom kommunerna måste dom vara politiskt oberoende och verka mot alla extrema grupper.
Det ser inte ut att bli så i dagsläget eftersom vänsterextrema grupper som AFA mfl inte finns med i riskkalkylen, detta trots att SÄPO utmålar dessa grupper som det största hotet efter Daesh (IS).
Problemet kan bli att högerextrema grupperingar växer som en motkraft vilket gör att läget förvärras.

Jag är glad att Mona Sahlin äntligen har fått fram någonting överhuvudtaget efter sin tid som samordnare mot våldbejakande extremism. Tyvärr tror jag att hennes tafatta försök bara kommer att kunna spela i marginalen och inte göra någon som helst skillnad i det stora hela.

Dom grupper hon tror sig kunna påverka genom samtal är oftast alltför hårdföra och skrattar åt det hela.
Att man sedan utesluter vissa extrema grupperingar gör att trovärdigheten faller.
Det behövs en oberoende person som ska driva detta och Mona Sahlin är inte den personen. Hon är alltför involverad i dom vänstergrupper som på intet sätt är bättre än dom högergrupper hon vill motverka.
Dessutom behövs det ett mycket högre straffvärde för dom som genom våld och hot om våld försöker påverka demokratin (terrorister).

Jag tror tyvärr att vi i fortsättningen kommer att få se alltmer av extrema våldsyttringar från olika grupperingar.
Svaret lär på sikt bli en allt hårdare lagstiftning som tyvärr i det politiska landskapet vi har idag kommer att slå blint omkring sig. Detta eftersom inlytelserika grupper inom media och politiken är alltför involverade i detta. Både genom vänner men framförallt genom prestigeförluster.
Det är bara att acceptera och förbereda sig för en oroligare framtid.