Etiketter

, , , ,

Det har knappast undgått någon att SÄPO har höjt hotnivån i Sverige till en fyra på den femgradiga skalan.
Man går ut och säger att man söker en person som eventuellt planerat ett attentat i Sverige.

Givetvis handlar det inte om en potentiell terrorist. Vi pratar här om tusentals potentiella terrorister. SÄPO säger till exempel att det finns 300 i Daesh sold. Forskare säger att det finns minst 600.
Nu är hotnivån enligt vad jag hört mycket stor i landet. Att det på ett eller annat sätt kommer att ske attentat är 100%, som jag tidigare skrivit om.

Dom enda som inte verkar inse detta är givetvis miljöpartiet.
Det finns en anledning att inte statsministern har kunnat gå ut och sagt att hotet är mycket stort och att det bland annat beror på vår bristande kontroll på vilka som finns i landet. Han har inte heller kunnat säga att Sverige är i krig med Daesh.
Även i detta fall beror det tydligen på miljöpartiet.

Att miljöpartiet agerar som dom gör beror på flera orsaker. Till att börja med har dom under en längre tid pratat om öppna gränser och allt åt alla. Om dom medger att det inte fungerar i verkligheten och att systemen utnyttjas av terrorister har dom i så fall haft fel hela tiden. När hörde man en miljöpartist erkänna att dom hade fel?

En annan och allvarligare orsak är att i regeringen sitter Mehmet Kaplan som tidigare var representant för Unga muslimer. Mehmet Kaplan gjorde sig då känd för att bjuda in våldsbejakande Islamister. Unga muslimer har också varit en grogrund för värvning av militanta islamister till inbördeskrigets Syrien och Irak. Inte minst Daesh.
Dom har också samlat in pengar till dessa organisationer.
Det sitter mad andra ord en Islamist i regeringen som förespråkar miljöpartiet.

Partiets utrikespolitiska talesperson Mutt säger till Dagens Industri:

”Det går inte att bomba bort IS […] Vi i Miljöpartiet är väldigt avvisande till tankarna på militära insatser […] Vi riskerar att komma ännu mer på kartan om vi engagerar oss militärt, att själva bli utsatta för terrorattacker

Förutom att miljöpartiet har Islamister i sina led som givetvis motverkar insatserna mot terrosrister och att dom inte vill erkänna hur fel dom hela tiden haft så är dom också rädda. Dom är rädda för att om dom står upp för demokrati och lagar riskerar vi att bli ett mål för terrorister. Miljöpartiet är inte ett regeringsdugligt parti, i alla fall inte i en demokrati.

Problemet med finansiering och rekrytering till Daesh är inte bara ett problem som Unga muslimer och andra liknande organisationer står för. Det pågår rekrytering av terrorister och finansiering av terrororganisationer i ett antal Moskeér i Sverige. Dom mer militanta finns i Göteborg, Gävle, Eskilstuna, Borås… Listan skulle kunna bli lång.
Nu gäller det att hålla isär Sunni och Shia-muslimer. Daesh är Sunni och vars största fiender är Shia. Shia är vanligast i framförallt Iran.
Sunni stöttas av Saudiarabien och är vanligast i Irak.

När man nu tittar på hotbilden som vi har i Sverige så är hoten enligt följande i fallande ordning.

  1. Hot mot Shiamuslimer.
  2. Hot mot judar.
  3. Hot mot kristna. Framförallt kristna med utländsk härkomst, kristna Syrianer upplever ett ökat hot.
  4. Hot mot det västerländska samhället. Det västerländska samhället anses som dekadent och ska förgöras.

Vi har alltså en väldigt stor hotbild mot oss som verkar inom landet och sponsras med skattemedel. Både dom organisationer och moskeér som utgör rekryteringsbas för terrorister lever på statliga bidrag.
Det är tyvärr också så att dessa organisationer många gånger bjuds in som experter av bland annat SVT. Där dom givetvis förnekar att det finns någon hotbild.
Att SVT i detta fall utgör nyttiga idioter har mest att göra med deras politiska skolning på den absoluta vänsterkanten.
Där vill man förneka att det finns religiösa hot i Sverige trots det uppenbara som finns alldeles framför deras näsor.

Att skydda sig mot terroristattacker är svårt om inte omöjligt! Men trots allt är risken att drabbas försvinnande liten.
Förslagen är att undvika dom uppenbara platserna. Allt med kopplingar till shiamuslimer och judar (tyvärr är det vad terroristerna vill).
Undvika stora tillställningar som fotbollsmatcher och framträdanden. Jag skulle också undvika köpcentrum och andra platser där många människor samlas.
Om det börjar smälla i närheten, stanna inte för att ta reda på vad det är. Försök inte heller att få en frän film att lägga ut på nätet.
Skynda snarast åt andra hållet!