Etiketter

, ,

SVT är inte en oberoende kanal för nyheter!

Innan 90-talet var Sveriges radio och tv utspridd över landet. Det var alltså Sveriges radio och TV!

Men på 90-talet hände något. Både TV och Radio började centraliseras och det har pågått sedan dess. Idag  ligger alla beslutande organ för denna myndighet i Stockholm. I princip alla sändningar sker från Stockholm ur ett stockholmsperspektiv. Det är inte längre Sveriges radio och TV utan Stockholms radio och TV.
Förutom radio P4 som finns på 21 platser i Sverige men med ytterst begränsad sändning.

SVT skriver på sin hemsida: ”Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via tv-avgifter.”
SVT poängterar vidare ”SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter. Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.”

Men eftersom dom anställda tillhör en liten grupp med likartade politiska och samhälleliga referenser så är dom inte objektiva i sina bedömningar och sitt urval av program eller inbjudna personer.

Detta är extra tydligt när det har varit diskussioner angående vargens vara eller icke vara på landsbygden. Personer som varit kritiska till vargens utbredning har inte fått komma till tals däremot har förespråkare alltid fått en inbjudan.

Även migrationsdebatten har en mycket snedvriden profil när SVT har tagit upp denna. Inbjudna personer har nästan alltid tillhört ett lite klientel med likartade åsikter. Även när dom tagit in ”oberoende” människor från gatan har det varit från samma grupperingar, vilket dom blivit fälld för ett flertal gånger.

En annan fråga där dom varit väldigt partiska är Israel-Palestina frågan. Där gick dom ut med att ”ännu en palestinier dödats av Israelisk polis”. Att denna palestinier i själva verket var en mördare som dödat flera israeler på gatan med kniv var tydligen inte av vikt när dom rapporterade. Detta har också hänt flera gånger.

Nästa område är konflikten i Ukraina där Ukrainas politiker beskrevs som nazister, när dessa ”nazister” i själva verket endast var drygt 1%. Till skillnad mot den ryska duman där motsvarande högerextrema grupper har 15% av rösterna. Av någon anledning tror folk inom statlig media att Ryssland fortfarande är en kommunistisk diktatur och därmed himmelriket på jorden. Ryssland går nog att klassa som diktatur, men knappast kommunistisk.

Terroristerna har återigen visat sitt fula ansikte och återigen är det Frankrike som drabbas. Både SÄPO och den vanliga polisen vet att det i Sverige finns potentiella terrorister. Dom punktbevakar mer än 100 personer som kommit från Syrien eller Irak. Men detta verkar inte ha gått hem hos Carl Larsson på SVT.

svt-journalist

Detta trots att SÄPO gått ut och sagt att det allvarligaste hotet mot Sverige är:
”Det allvarligaste terrorhotet i Sverige idag kommer från grupper och enskilda personer som är inspirerade av al-Qaidas och närbesläktade gruppers ideologi.”

Detta skrev SÄPO i mars i år och hotet har inte direkt blivit mindre sedan dess.

Men Carl Larsson på SVT är inte sämre än att han givetvis vet bättre än SÄPO. Han vet om SÄPO som jobbar med detta, har rätt eller fel. Carl Larsson är trots allt en reporter på SVT!

svt-journalist2-e1447532107343

Och för att visa hur fel SÄPO har hänvisar han till,. tja,, Aftonbladet! Dessutom en två år gammal krönika.

svt-journalist4-e1447532158449

En krönika är för övrigt ett personligt tyckande från en journalist. Det behöver inte ha något som helst med verkligheten att göra, vilket Aftonbladet brukar vara ett bra exempel på.

svt-journalist5-e1447532183648

svt-journalist6-e1447532214554

Vad Carl Larsson missar är att SäPO fokuserar på verkliga hot, dom lägger ingen energi på hjärnspöken.

Tittar man på partisympatier hos dessa grupper av mediafolk ser det ut så här i %.

statlig media

Det syns tydligt att vänstergrupperingar är kraftigt överrepresenterade inom statlig media och även vid senare anställningar har denna övervikt fyllts på.
Som det syns skulle MP få egen majoritet om statlig media skulle representera landet som helhet. MP har både genom tal och handling visat att man inte representerar landsbygden eller svenskar överhuvudtaget.

Detta måste ändras!

Statlig media, alltså Sveriges radio och tv måste representera hela folket i Sverige. Att utlokalisera denna myndighet skulle göra att den får större trovärdighet och dessutom kunskap om fler delar av Sverige än Södermalm i Stockholm.
Alla i hela landet skulle tjäna på det beslutet. Vi skulle få en nyanserad bild av många landsdelar och ett ökat intresse för hela Sverige både inom och utom landets gränser.

Att vi dessutom skulle slippa en politiskt snedvriden nyhetsrapportering vore ett stort steg framåt för demokratin i detta land. Just nu motarbetar SVT och SR demokratin.

Men det gäller då att politikerna vågar ta det obekväma beslutet att flytta SVT och SR, då tänker jag på den beslutande delen. Behåll ett lokalkontor i Stockholm.