Etiketter

Bilderna nedan förekommer rätt intensivt på facebook. Inte helt sant, Hanif Balis inlägg förekommer inte lika flitigt eftersom han slår hål på siffrorna som sprids. I det här fallet från Metro.

Nu sprids denna bild av folk i godhetens tjänst. Det är pizza-ekonomerna som har räknar ut så att det stämmer. Schyffert har dubbelkollat!
Tyvärr tror folk på vad som skrivs. Men texten blir inte mer sann bara för att den stämmer överens med vad folk från vissa grupper önskar.
Jag önskade att jag var ekonomiskt oberoende och bodde i ett land med smarta politiker! Inte blev det mer sant bara för att jag önkade det!

12249855_10153108049872102_5945514104364714622_n 12239933_10154414085333009_5006810054325126254_n

Texten nedan har jag kopierat från Tino Sanandaji på facebook. Jag har inte ändrat något i texten utan den är kopierad rakt av.

”Metro: “Vi lägger mer pengar på julhandeln än på flyktingmottagandet. Det är en jämförelse som fått spridning i sociala medier. ”Ta bort egoismen och tänk på andra är väl poängen”, säger Pavlos Cavelier Bizas, ordförande SSU Uppsala. Migrationsverket meddelade i oktober att kostnadsprognosen för flyktingmottagandet under 2016 beräknas till 60,2 miljarder kronor. Samtidigt väntas julhandeln omsätta 75 miljarder kronor i år”

Herregud. Var ska man börja.

• Det är inte ”julhandeln” som omsätter 75 miljarder, det är total detaljhandel för december månad. Förra året omsatte detaljhandeln ca 600 miljarder kronor, alla svenska hushålls samlade shopping.

• 60 eller 70 miljarder är bara kostnaderna för de två första årens initiala mottagning. Det inkluderar inte de kostnader som uppkommer framöver i och med att flyktingar betalar in mindre i skatt än välfärdsutgifter. I Sverige har nettokostnaden uppskattats till 70.000 kronor per flykting per år framöver.

• Många verkar förstår inte att det rör sig om kommulativa kostnader som läggs på varandra år efter år, inte en engångskostand på 70 miljarder. I Norge har livstidskostnad per flykting uppskattats till 4,3 miljoner kr. Troligen är kostnaderna i Sverige lägre än Norge, men jämförbara. 100.000 flyktingar motsvarar i så fall ett åtagande på ca 400 miljarder kr. Om Sverige fortsätter i nuvarande takt på halv million per år motsvarar det två tusen miljarder kronor, nära dubbla statsskulden, vilket inom kort permanent knäcker ryggen på välfärdsstaten.

• Utöver fiskala kostnader uppstår massiva sociala problem. Invandare är redan idag 17 procent av befolkningen, 51 procent av arbetslösa. 69 procent av barnfattigdom, 76 procent av unga i kriminella gäng och hälften av elever som saknar behörighet till gymnasiet.

• 70 miljarder kronor motsvarar vad FN begär för alla flyktingar i världen. FN brukar få in mindre och har fått in hälften i år, vilket innebär att 70 miljarder kronor är dubbel så mycket som de resurser FN har att röra sig med för alla flyktingar i världen. 70 miljarder kronor är flera gånger pensionsbromsen, mer än vad försvaret och polisen kostar och mer än vad Sveriges alla universitet kostar. Det är också dubbel så mycket som Sveriges ulandsbistånd. Afghanistans samlade statsbudget är 45 miljarder kronor.

Det finns en enorm efterfrågan på dumvulgär vänsterpopulism på social media. Många siffror som cirkulerar är påhittade manipulationer, exempelvis jämförelsen med skatteflykt. Om man utgår från riktiga i stället för påhittade siffror är skatteflykten i Sverige är inte i närheten av vad flyktingar kostar. Dessutom kan inget land få skatteflykt till noll, Sverige satsar redan enormt mot skatteflykt. Det är lika barnsligt som Ny Demokrati som ville finansiera all sin populism med att skära bort ”slöseri”.

Ingen välfärdsstat har någonsin varit i närheten av Sveriges asylmottagning. Under September tog Sverige emot fem gånger så många i relation till sin befolkning än Tyskland. Några minuter med riktiga siffror räcker för att visa att ”Om dagens flyktingströmmar består knäcks statsfinanserna”, som Affärsvärldens chefredaktör påpekade igår. Ändå fortsätter många på framförallt vänsterkanten okritiskt alla påståenden om hur billigt och hanterbar flyktinginvandrings är på basis av infantila argument från B-kändisar.

De som utan kritisk granskning fortsätter att sprida populistiska myter agerar oansvarigt. Många är uppenbarligen villiga att ta risker med sina barns framtid för likes från andra korkade nog att gå på smörjan om pizzor och julklappar.”

Bilden nedan är också en bild som spridits på facebook. Den är ännu mer felaktig än den som kommer från Metro. Men folk har inte den kunskapen eller viljan eller förståndet att se hur felaktig den är.
Om den går hem så att man får många ”likes” är den värd att sprida, verkar det som. Tyvärr känner jag folk inom media som sprider den och dessutom tror på innehållet. Det gör att jag ifrågasätter allt jag läser nu mer.

Vad är då sant?
Migrationsverket vill ha 60 miljarder, detta bara för migrationen. Mer kostnader tillkommer (ja, man måste prata kostnader även om det handlar om människor, hur ska man annars kunna sätta en budget?)
70 miljarder är kostnaden för allt som inhandlas under december, ungefär som dom flesta av årets månader. Som Tino skriver ovan, det är inga konstiga siffror. Julklapparna kanske kostar någon miljard, totalt!

12190847_1637597426497944_3841242943000008094_n

Annonser