Etiketter

Cirkusen vad gäller migrationsfrågan fortsätter.

Anne-Ramberg-664x346

”Asylrätten är inget man bara plötsligt kan bestämma sig för att man inte tycker om”, säger Anne Ramberg,  generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.”

Hon sågar därför moderaternas utspel om att sätta upp gränskontroller och skicka tillbaka flyktingar som vistats i ett annat EU-land. Allt detta i dagensarena.

”– Det är mer förvånande eftersom man har anledning att förvänta sig att ett tidigare maktbärande parti inte ska komma med förslag som inte bara strider mot konventioner och lag, utan också är ogenomförbara, säger Anne Ramberg och fortsätter:
– Man får bara hoppas att paniken inte sprider sig till övriga partier och regeringen. Att fatta ogenomtänkta beslut handlar inte om krafttag och ledarskap.”

Det som gör mig väldigt orolig är inte Anne Rambergs utspel, utan att hon faktiskt inte verkar kunna läsa och förstå de konventionerna hon hänvisar till. Hon är trots allt generalsekreterare i advokatsamfundet….
Kan det vara så att hon sätter sina politiska åsikter över lagar och konventioner?

Givetvis kan man införa gränskontroller och skicka tillbaka flyktingar som borde sökt asyl i det första EU-land dom anlänt till.

5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränsernakroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna

10kap. Förvar och uppsikt avseende utlänningar 1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om
#utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och
#utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.

I mina ögon för Anne Ramberg en politisk kamp, men hon ikläder sig rollen som advokatsamfundets generalsekreterare. Detta är inte bara olyckligt utan också högst oetiskt.
Vi har ett stort antal självpåtagna advokater inom komiker- och mediabranchen som driver frågorna utan att ha någonting på fötterna. Det räcker så!
Vi behöver inga fler!!

Jag måste göra en uppdatering, det handlar tydligen inte om politiska åsikter. Inte i första hand.
Advokater tjänar mycket pengar på den höga migrationen, det var där skon klämde. Hon vill som så många andra tjäna mycket pengar, att hon samtidigt får framstå som god är bara ett plus i protokollet.

För den som vill läsa på om Dublinförordningen.
Förklaring av vad flyktingkonventionen betyder.

Annonser