Etiketter

Vi har i vårat källarförråd haft ett antal burkar mad dricka. Det har varit Coca Cola och Fanta. Vi dricker i princip aldrig dricka vilket gör att dom blivit stående i ett antal år.
Men jag har tänkt att hållbarheten på dessa burkar måste vara i princip oändlig eftersom burkarna är hermetiskt tillslutna och drycken som sådan i princip bara innehåller socker och därmed är bakteriedödande i sig själv.

Men jag har tydligen missat en sak. Colan fräter sönder burkarna från insidan. Vi har alltså fått läckage av Cola i vårat förråd.
Det aluminium som har försvunnit från insidan av burkarna har givetvis hamnat på något annat ställe, i drycken!
När man/jag skulle har druckit denna dricka skulle jag alltså fått i mig detta aluminium som var upplöst i Colan.

Experiment på råttor och möss har visat att metallen kan skada nervsystemet och fortplantningsförmågan hos djur, skada testiklar och orsaka en radikal minskning av spermier. När intaget av aluminium överstiger kroppens förmåga att hantera och utsöndra överskottet deponeras det i olika vävnader, som nerver, hjärna, ben, lever, hjärta, mjälte och muskler. Denna tysta besökare kryper in i kroppen och lagras in i vår hjärna.

Forskning visar att ansamling av aluminium i kroppen är en riskfaktor, inte bara för Alzheimers sjukdom, utan att det även kopplas till andra neurologiska tillstånd såsom Parkinsons och multipel skleros (MS), tidigare amerikanska studier har även påvisat kognitiva brister hos små barn som exponerats för större doser aluminium.

Med tanke på dom problem som kan uppstå om man får i sig för mycket aluminium och att drycken faktiskt fräter sönder burkarna från insidan, är det kanske inte så konstigt med alla neurologiska problem som dyker upp i vår omgivning.
Jag undrar hur många sjukdomar som faktiskt beror på vår kost? Vissa sjukdomar ökar med en oerhörd hastighet och ingen vet varför.
Diabetes, allergier, ADHD är bara några.
Nu är givetvis inte aluminium orsaken till all denna ökning, men det påverkar vår hjärna negativt.

Med andra ord, man blir inte smart av att dricka Coca Cola!

Annonser