Etiketter

Jag har några fler funderingar angående migrationsfrågan.

Det kommer i år 30-40 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Det är en kostnad på 30-40 miljarder/ år.
Frågan är hur många som egentligen är barn? En person som jag känner, jobbar med ensamkommande barn och hen säger att det i princip bara är pojkar som är 17 år som kommer hit. Dom flesta är från Afganistan, i alla fall där han jobbar.

Hen säger vidare att det till och från avslöjas dom som är en bra bit över 20 år och det ska givetvis rapporteras, eftersom den personen i så fall ska behandlas som en vuxen flykting. Men det som då händer är inte att personen i fråga får något rättsligt efterspel, den personen flyttas bara till ett annat boende. Då måste man tänka på att ett ensamkommande barn kostar skattebetalarna 1 miljon/år. Det är en ansenlig summa.
Om jag skulle lura staten på 1 miljon skulle jag definitivt få betala för detta, både ekonomiskt och med att få krypa in i finkan under en period.

Till saken hör detta att ett antal tjänstemän och politiskt tillsatta faktiskt hjälper dessa falska barn att lura staten på pengar. Äkta barn kan missa hjälp på grund av att folk som tror sig veta bättre sätter sig över lagarna i detta land.
Hur gör man då detta? Man anmäler inte vuxna som låtsas vara barn. Chefer som får veta detta går inte vidare och kontrollerar.
Förutom tjänstemän som tar lagen i sina egna händer har riksdagsledamöter, ministrar och poilsen uppmanat folk att inte följa lagen.
I våra nordiska grannländer började man kontrollera åldern på dom som kom. Antalet ensamkommande barn minskade drastiskt och ändå var ett stort antal inte barn, utan vuxna. Ungefär två tredjedelar visade sig vara vuxna vid kontrollerna.
I Sverige anses det inte vara humant att kontrollera åldern och ökningen av ensamkommande barn till Sverige var markant när våra grannländer började med sina kontroller.

När ett ensamkommande barn har blivit svensk medborgare kan han (det är i princip alltid en han) gå till polisen och ändra sin ålder sitt namn och ursprungsland till det rätta. Allt detta utan påföljd! Har personen i fråga kommit hit som 17-åring och varit ett ”barn” tills han är 21, vilket är det normala har han kostat skattebetalarna 4 miljoner.
Personen har alltså lurat skattebetalarna på 4 miljoner helt utan påföljd.

Så min slutsats är att om man inte pratar svenska kan man få medhåll av både tjänstemän, poliser och ministrar att lura skattebetalarna på miljonbelopp. Helt utan påföljder!

Jag såg förresten att förtroendet för partiledarna var historiskt lågt!

För övrigt tycker jag tycker att man ska åka och hämta ensamkommande barn direkt från flyktinglägren. Då kan man på plats plocka ut riktiga barn som faktiskt behöver hjälp.

Annonser