Etiketter

,

Svaret på den frågan är, Ja! I alla fall om man tänker på att Sverige är accepterat som ett land av andra länder.
Vilket är själva grundförutsättningen att få kallas ett land. Det är därför många stater, Pelastina och Taiwan som exempel, kämpat så hårt för att få bli kallade länder i FN.

Men i rättslig mening består ett land också av ett begränsat, fast bebott område som kontrolleras av en statsmakt. En statsmakt är en fast organisation som tillvaratar landområdets intressen både i förhållande till landets invånare och i förhållande till andra länder. Statsmakten måste ha full kontroll över hela landområdet för att man ska kunna kalla det ett självständigt land.

I överenskommelsen mellan alliansen och regeringen ville moderaterna absolut ha med en förstärkt gränskontroll. Det var ett av moderaternas huvudkrav.
Men dom släppte det kravet och det berodde inte på att andra partier motsatte sig detta krav, utan för att polisen sa att dom inte hade resurser för att kunna upprätthålla gränserna.
Polisen kan med andra ord inte upprätthålla sveriges lagar, i alla fall inte vad gäller vilka som passerar sveriges gräns.

Försvaret har tidigare sagt att dom endast kan försvara ett begränsat område av Sverige i maximalt en vecka. Försvaret har därefter inte fått några mer anslag utan tvärtom dränerats på mer pengar. Vi får anta att det fortfarande är så att Sverige inte kan försvaras.

Så vart tar detta oss?
Vi är fortfarande ett accepterat land i andra länders ögon. Men sedan är det stopp. Statsmakten har bevisligen inte kontroll över hela landområdet och därför kan Sverige inte kallas för ett självständigt land, i rättslig mening.

Känns detta bra eller?

Annonser