Etiketter

Man får enligt nödvärnsrätten försvara sig och sin egendom. Man får också försvara andra som utsätts för brott.
Oavsett vad en del journalister påstår så ökar faktiskt mängden brott i Sverige. När det påtalas för dessa journalister brukar det komma en kavalkad av ursäkter, den ena sämre än den andra.
Hur som helst ser det ur så här enligt BRÅ, och ja, det ökar!

brottsokning

Det finns mycket som tyder på att brottsligheten ökar allt snabbare och blir allt grövre. Detta samtidigt som politiker och polis har drabbats av handlingsförlamning.

Det man kan göra är som vanligt att förbereda sig. Framförallt mentalt!
Att beväpna sig är däremot svårare, även om det finns lagliga vägar.
Man har absolut rätten att försvara sig enligt Nödvärnsrätten:

Nödvärnsrätt enligt wikipedia

”Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.[1]

I dagligt tal används den något oprecisa tolkningen att ”inte använda mer våld än nöden kräver”. Lagen säger dock att våldet inte får vara uppenbart oförsvarligt. (Jfr Polislagen 10 §; våldet skall vara försvarligt). I vissa fall kan någon som använt sig av uppenbart oförsvarligt våld ändå gå fri från straff. Enligt Brottsbalken 24:6 skall man gå fri från ansvar ”om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig.” Detta kallas nödvärnsexcess.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:

  1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
  2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
  3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
  4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.”

Men om man nu absolut vill försvara sig, vilket jag också tycker att man ska göra. I alla fall tjänar alltid ett våldtäktsoffer på att försvara sig.
Förövaren vid en våldtäkt är ingen modig och tuff människa. Det är en liten och feg människa som tror att han (det är nästan alltid en han) växer eftersom han trycker ner en annan människa.
Men någon som gör motstånd mot en liten och feg människa kommer oftast att skrämma honom på flykten, omedelbart.
Om man dessutom har någon form av vapen lär det gå ännu snabbare att få se ryggtavlan på denna brottsling.

rape

Antalet våldtäkter har också ökat kraftigt enligt BRÅ, till och med mycket kraftigt dom senaste 10 åren.

Jag känner många som har beväpnat sig. I Södertälje fanns det i princip ingen i dom övre tonåren som inte var beväpnad. Oftast var det små knivar men det fanns också sk fjäderbatonger och pistoler i omlopp.
Det har spridit sig i både ålder och områden. I dag är det mycket vanligt med vapen i vissa stadsdelar i våra storstäder.
Men det är inte sådana vapen som en normal människa bör släpa på.

Att försvara sig med ett vapen som inte är tillåtet att bära kan straffa sig. Du kan bli dömd för grov misshandel fast du bara försvarade dig om du använder ett vapen som inte är tillåtet.

Att bära på en fjäderbatong, kniv eller pepparspray är inte ok!

Men det finns andra alternativ.IMG_6085

Den lilla burken med spray heter Knock Out och finns att köpa på diverse ställen, bland annat på kjell o Company. Det är en snällare form av pepperspray. Dock har den fördelen att färga offret rött, och det ska tydligen vara svårt att bli av med den färgen.

Nästa sak som finns på bilden är ett överfallsalarm. En liten dosa som låter extremt mycket. Den kommer att skapa uppmärksamhet, vilket man vill ha som brottsoffer.

Till slut har vi en penna. Just denna penna har en kork som måste skruvas av. Den är gjord av sk flygplansaluminium, vilket jag egentligen inte vet vad det är. Men det går att tillfoga en angripare skada med denna penna. Den egentliga skillnaden mot vilken penna som helst är att den här inte kommer att gå av om man slår/hugger någon med den.

Till ett barn skulle jag föreslå en visselpipa. I alla fall ett mindre barn som får röra sig utan direkt uppsikt. Det kan visa sig vara en dålig idé att ge ett överfallslarm eller sprayen till ett barn.
En visselpipa är också mycket bra att ha om man går vilse, att ropa på hjälp tar på krafterna och låter trots allt inte mycket. En visselpipa hörs och är inte jobbig att använda.

Annonser