Etiketter

Fredrik Reinfeldt har i dagarna släppt sin självbiografi. Jag har inte läst den, men däremot har jag läst det sovande folket. Den bok han skrev för många år sedan och vars existens moderaterna senare försökt dölja, dock utan framgång.
Den går att läsa som pdf om man följer länken ovan.

Jag har haft svårt för Reinfeldt när han satt som statsminister. Både hans sätt att agera och hans sätt att behandla andra människor påminner alltför mycket om vissa kända personer från det senaste världskriget.
Men nu är det inte hans personlighetsdrag jag tänker på, utan hur Sverige ser ut efter hans regeringstid med mina prepper-glasögon på mig.

reinfeldt

Försvaret

Innan Reinfeldt hade vi allmän värnplikt i landet och kunde sätta in ungefär 800000 män och kvinnor att försvara Sverige. Vi hade ett relativt starkt försvar om än med en del ålderdomlig utrustning. Men försvaret var tillräckligt starkt för att vara avskräckande och gjorde oss alliansfria.

Efter Reinfeldt har vi ett fösvar där vi kan försvara en liten del av Sverige några dagar. Värnplikten är avskaffad och militären är inte längre en del av folket. Istället har vi en heltidsarme på några tusen personer. Vi förlitar oss istället på hemvärnet som saknar tyngre utrustning och inte kan bjuda mer än sporadiskt motstånd mot en främmande makt. Utrustningen som tidigare var ålderdomlig har sålts eller förstörts, men ingen ny har införskaffats.
Försvaret har istället varit ett ”särintresse” och budgetregulator i Reinfeldts regering.
Med andra ord har han på 8 år förstört vad som kommer att ta decennier att bygga upp med oerhörda kostnader som följd.

Beredskapslager och skydd

Innan Reinfeldt hade vi beredskapslager av bränsle, mat och utrustning. Detta både för försvaret och civilbefolkningen. Det fanns skyddsrum för åtskilliga människor i landet som var i gott skick.
Nu sägs det att skyddsrum inte hjälper mot dom sofistikerade vapen som idag används, vilket är sant. Men den lede fi lär inte slösa på dessa vapen för att döda en massa civila.

Efter Reinfeldt är problemen med skyddsrummen borta. Skyddsrummen är antingen sålda eller fyllda med sprängsten och betong.
Bränslelagren som låg i bergrum är sålda till högsbjudande, så den oljan har nu försvunnit. Det som finns kvar är till stor del dom cisterner man kan se utanför våra städer. Detta är mycket mindre än vad som fanns tidigare och dessutom helt oskyddat.
Matlagren försvann i samma takt som försvaret las ner. Detsamma gäller utrustningen, både civil och militär. För bara något år sedan eldades 3 miljoner skyddsmasker upp, dom var till för att skydda civilbefolkningen.

Belåning

Innan Reinfeldt var svenskar belånade som alla andra, på ett ungefär. Det var dyrare att bo i storstäder än i landsbygd men priserna på bostäder hade ännu inte nått himlen.

Efter Reinfeldt så har priserna på bostäder i framförallt storstäderna skenat. Svenskarna har blivit världens mest överbelånade folk. Bostadsbubblan fortsätter dessutom att pumpas upp med en rasande takt.
Det Reinfeldts regering gjorde var att införa massiva skattelättnader på framförallt bostäder genom att ta bort fastighetsskatten som var en utmärkt prisregulator för just bostäder. Det var dessutom den skatt som det var svårast att smita från.
När bubblan spricker, för det kommer den att göra. (Trots allt växer ingenting till himlen.) Då får vi se om inte en fullständig krasch i Sverige, så i alla fall extremt stora problem.

Landsbygd och självförsörjning

Innan Reinfeldt hade vi tappat en del av den självförörningsgrad vi bör ha för att klara framtida problem. Men även i små samhällen fanns apotek, post, polis och andra för samhället viktiga organ för att även små orter ska kunna fungera.
Vi hade bönder som producerade den mat vi behöver för att överleva.

Efter Reinfeldt har apotek och post försvunnit från mindre orter eftersom det inte är lönsamt att driva företag på små orter. (Det är inte bara av godo att privatisera.) Apoteken har däremot blivit fler i storstäderna. Man gjorde om polisens arbete så att det administrativa jobbet blev väldigt omfattande samtidigt som man centraliserade myndigheten.
Många statliga jobb som tidigare var utspridda över landet har nu hamnat i företrädesvis Stockholm.
Bönder har fått lägga ner i allt stridare ström. Vi har nu en självförsörjningsgrad under 50%.

Slutsats

Även om den nuvarande regeringen ur ett prepper-perspektiv inte är mycket att hänga i julgranen så är det Reinfeldts regering som har satt oss i den stora knipan.
Sverige står inför mycket stora utmaningar i framtiden och vi har fått väldigt dåliga förutsättningar att klara dessa.

Reinfeldts ord till den församlade moderata riksdagsgruppen bör chocka varje sann demokrat. Han spänner ögonen i de församlade och ryter till: ”Vad tror ni att ni är? En remissinstans? Ni är här för att göra som jag säger!”

Annonser