Etiketter

Det finns inget ämne i Sverige som skapar så hetsiga diskussioner som vargfrågan (möjligen migratinsfrågan).

Folk på landsbygden vill inte ha varg och folk i städerna vill ha varg, givetvis förenklat.

Buu, vill inte ha varg

Jag kan se flera anledningar att folk på landsbygden inte vill ha varg.

  • Vargen dödar tamdjur. Tyvärr får dom ofta någon form av hjärnsläpp när dom hamnar i en hage med tex får. Dom dödar inte ett får utan massor av får. Andra rovdjur i Sverige funkar inte på samma sätt.
  • Folk är rädda att vargen blir allt mindre skygg, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot människor. Framförallt barn.
  • Vargen tar jägarnas byten. Det handlar då om en ren konkurenssituation.
  • Dom som förspråkar och sätter lagarna angående var vargen ska finnas bor själva i städer. Vi pratar om en sorts pekpinneuppfostran mot dom som lever nära vargen (sällan populärt)

Vargar är gulliga

Å andra sidan har vi gruppen som vill ha varg i dom svenska skogarna. Dom har givetvis också argument för sina åsikter.

  • Det är vårt ansvar, skriver Naturskyddsföreningen angående att vi ska ha varg i Sverige.
  • Det är också en följd av Sveriges åtaganden genom de internationella konventioner som vi antagit, bl.a. EU:s Art- och Habitatdirekt och Bernkonventionen. Skriver regeringen.
  • Bra för turismen. Så kan det mycket väl vara.
  • Ett argument är att bevara generna i den skandinaviska vargen. Fast den skandinaviska vargen finns inte, vi har ryska vargar i skandinaven.

Slutsats

När jag började att läsa på angående vargens vara eller icke vara trodde jag att motståndarna var en massa griniga jägare och förespråkarna en massa flummare från Stockholm.
Det är till viss del sant, förespråkarna är vanligare bland stadsbor. Motståndarna är vanligare bland folk boende på landsbygden och då företrädesvis folk med tamdjur.
Men det som slår mig är att förespråkarna egentligen inte har några argument annat än att ”det ska vara så”. Detta oavsett om det är regering eller miljöorganisationer som uttalar sig.

Så vad kan man göra?

Att låta regeringen styra kommer att fortsätta att infektera debatten. Detsamma gäller om ansvaret hamnar på länstyrelsen, fast det vore bättre.

Jag tycker att kommunerna skulle få ta det ansvaret. Ingen är väl bättre lämpad att förstå sin kommun än innevånarna.
Troligtvis kommer det att försvinna varg i ett antal kommuner eftersom folket där vill ha det så. Men samtidigt står det andra kommuner fritt att införa varg i sin kommun.

Nästa steg är att om förespråkarna absolut vill att det ska finnas varg i Sandvikens kommun (eller någon annan kommun) står det dom fritt att flytta dit och därmed behålla vargen i kommunen.

Alla kommer givetvis inte att bli nöjda. Men möjligheterna att påverka åt båda håll ökar, vilket bör göra fler människor nöjda än vad vi har idag.

Annonser