Etiketter

Direkt efter att morden hade skett på IKEA i Västerås gick Stefan Lisinski på DN ut med att det dödliga våldet har minskat.
Inte ett beklagande att två oskyldiga människor har mördats, utan att våldet minskar. Orsaken till detta var att dom skyldiga (troligen) var från Eritrea. Jag ifrågasatte om man var tvungen att vara verklighetsfrånvarande för att få jobba som journalist, sanningen är givetvis Nej, även om det underlättar. Man måste bara vara bra på att ljuga!

När Stefan skriver att morden minskat låter det som om att det har varit ett kraftigt fall av antalet mord. Men så är inte fallet. Det har varit en svag minskningde senaste åren, men om man jämför med 2012 har det istället varit en ökning.

original

Det Stefan inte nämner och det BRÅ inte heller tydligt visar i sin rapport är att antalet anmälda brott har ökat kraftigt. Lagförda har däremot inte ökat i samma antal och orsaken till det kan vara många.
Polisen har under tidsperioden som avses ändrat sitt sätt att redovisa data.
Det har gått i vågor om folk vill anmäla brott eller ej, samt uppklarandefrekvensen av brott.
Vad gäller allmänhetens vilja att anmäla brott så har den minskat trots den ökning av anmälningar som skett, mörkertalet är dessutom troligen rätt stort.
Uppklarandefrekvensen har minskat kraftigt eftersom polisen saknar resurser och därför inte utreder brott som inte ger fängelse, och knappt det.
Det här nämner inte Stefan Lisinski!

Men han har fått så mycket kritik från sina läsare eftersom han inte kommer med rimliga uppgifter att han har skrivit ett nytt inlägg där han svarar på frågor.

På frågan om dödligheten minskat på grund av bättre akutsjukvård svarar han:

”3. Kan minskningen av dödligt våld bero på att akutsjukvården har blivit bättre?

Ja, delvis. Akutvården kan rädda fler liv i dag. Det förutsätter förstås att ambulans hinner komma fram medan den skadade fortfarande lever. Enligt BRÅ:s utvärdering kan vården ha påverkat några enstaka fall, men det rör sig om ganska få fall.”

Nu måste man ha i beaktande att den kraftiga minskning Stefan pratar om är enligt honom:

”Siffrorna varierar från år till år, men trenden är tydlig. Under 1990-talet rapporterades i snitt cirka 100 fall av dödligt våld per år. Nu är siffran nere på 87 fall per år, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.”

Med andra ord är inte den ”kraftiga” minskningen 100 fall till 87. Utan kanske 100 fall till 90. Ca 10% minskning vilket i mina ögon inte är en kraftig minskning.
Stefan utelämnar dessutom den kanske viktigaste orsaken till den minskade dödligheten, MOBILTELEFONEN!

Vi kan idag ringa efter hjälp omedelbart, oavsett var vi befinner oss och detta tillsammans med en mycket bättre akutsjukvård förklarar hela den ”kraftiga” minskningen av dödligt våld.

Stefan Lisinski har kommit fram till en sanning som inte stämmer med den verklighet normala människor lever i. Jag vet inte om han töjer på sanningen för att vara ”politiskt korrekt” eller om han inte är en bättre journalist.