Etiketter

MP har lösningen på hur vi ska kunna lägga ner all kärnkraft och endast använda förnybar el. Detta ska enligt MP kunna ske 2020, alltså om 5 år.

11403011_10153441957236151_2218065116712401122_n

Vind och sol

Det behövs 2000 vindkraftverk för att öka med dom 30Twh som MP anser att vi behöver bygga ut med, vilket är en fördubbling av dagens vindkraft. Livslängden för ett vindkraftverk är ungefär 20år. Vilket gör att det behöver byggas fler hela tiden eftersom dom gamla måste skrotas.
Nu räcker inte sol och vind om man ska ersätta kärnkraften enligt cornucopia. Det stora problemet är att utbyggnaden av framförallt vindkraft inte sker över en dag. Det tar mycket lång tid att bygga ut. Att detta ska kunna ske på fem år finns inte, men det är trots allt MP som har tagit fram siffrorna.

När man dessutom tittar på kartor var dom nya vindkraftsparkerna ”kommer” att byggas verkar dom inte hamna där dom bästa förutsättningarna finns. Dom byggs där det inte finns så mycket folk, dessa människor är inte så många och får därför gilla läget. 10891883_10153221104909266_1676713628292788955_nDom är dessutom inte miljöpartister och räknas således inte in. Det finns en huvudregel vad gäller miljöpartister, ju mer asfalt ju fler miljöpartister. Givetvis gäller också det omvända, ju mer natur desto färre miljöpartister.
Där man nu verkar bygga vindkraftverken lär man inte hitta en enda miljöpartist.

Solenergin har ett stort och självklart minus. När vi får som mest solenergi behöver vi den minst. På sommaren är det varmt och ljust. Med andra ord behöver vi inte ha lamporna på och värmen påslagen. Dessutom finns det fortfarande industrier som stänger ner i juli och då behöver inte heller dom speciellt mycket energi.
Solenergin flödar till ingen nytta (mer eller mindre). Det finns inte heller något vettigt sätt att lagra energin på tills vintern anländer.

Nu har det varit tal om att lägga skatt på förnybar energi, densamma som man dessförinnan har subventionerat rejält eftersom den är olönsam.

Bioenergi

Nästa del är bioenergi. Det handlar i det här fallet om bland annat om fjärrvärmeverk. Här är det lättare att räkna och se vad man har och vad man kan få ut. Byggnaderna finns till stor del och även arbetssätt och system har funnits under en lång tid.

När jag kontaktade Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) om det var möjligt att uppnå det MP påstår ska vara möjligt. Då svarar Svebio att det är möjligt att öka kapaciteten med ca 1TW/år, vilket kanske är möjligt.
Men det innebär att målet att öka med 25TWh kommer att uppnås 2040, inte 2020 som MP skriver.
Målet ska uppnås genom att:

. Bättre utnyttja de värmeunderlag som finns i våra fjärrvärmenät.
. Bättre utnyttja de befintliga anläggningarna och turbinerna genom längre driftstider.
. Bygga samman fjärrvärmenät.
. Öka elverkningsgraderna genom olika tekniska åtgärder, t ex förgasning.
. Öka elproduktionen i industrin.
. Utveckla mellan- och småskalig elproduktion från biomassa, och bygga kraftvärme också på mindre orter.
. Kombinera elproduktion med t ex pelletsproduktion, träkolsproduktion och biodrivmedelsproduktion. 
. Mm
Det verkar inte orimligt.
Dock kan det finnas ett problem. I många fjärrvärmeverk använder man skogsråvaror och det gör även pappersindustrin mm. Det kan komma att bli en konkurens om denna råvara vilket gör att det blir för dyrt för fjärrvärmeverken att använda skogsråvara.
Men det problemet har redan funnits ett tag.
Smartare elanvändning
Jag vet inte riktigt vad MP har tänkt sig här. Men dom vill att vi sparar 29TWh genom att vara smartare i vår elanvändning.
Nu har jag försökt att hitta hur det ska gå till att spara denna energi, men jag hittar ingenting. Jag har för övrigt inte heller fått något svar från MP.
Realistiskt?
Nej, inte ens i närheten.
Att fördubbla vindkraften på 5 år är inte ens teoretiskt möjligt. Det är bara miljöpartister som överhuvud taget kan tro på dom sagorna.
Solenergin funkar bäst när vi minst behöver den.
Bioenergin kan som jag skrev öka med 1TWh/år och uppnå målen. Men MP räknade lite fel (det är trots allt ettans matte). Vi ska inte begära för mycket från MP.
Målet uppnås 2040 och inte 2020.
Smartare elanvändning? Det är bara en floskel.
Dom har antagligen inte en aning hur man ska spara in 29TWh så då vräker man ur sig något och hoppas att minnet är kort för dom som bryr sig.
Återigen lär det bara var miljöpartister som går på detta trams. Jag blir förvånad varje gång en miljöpartist yttrar sig och någon faktiskt tror på vad dom säger.

Jag har tidigare tagit upp dom risker som finns i samhället för att ha någonting att starta med vad gäller prepping.
Men MP börjar segla upp som en given kandidat till att sänka hela det här landet med allt vad det innebär. Dom skulle utan att tveka kunna stänga ner kärnkraften på rena lögner utan att bry sig om konsekvenserna.
Jag känner ett antal politiker på kommunnivå och det är kloka människor (oftast) oavsett vilket parti dom företräder.
Man hamnar man i riksdagen verkar det som om förståndet lämnas utanför, och MP slår alla rekord.

Men det är klart, dom har sina beundrare som står upp för miljöpartiets ideal och vad dom tror på.
11071769_10153304455929857_9179780582777927509_n
Annonser