Etiketter

Äntligen har regeringen tagit ett vettigt beslut. DAB+, den digitala radion har nu kastats på sophögen skriver IDG.
Tyvärr har man offrat mycket pengar på att utreda den övergång som i princip alla har sett som onödig.
DAB+ är för länge sedan en gammal teknik som dessutom skulle ha gjort alla miljontals radioappareter i Sverige värdelösa.

Ur preppersynpunkt hade DAB+ varit väldigt dåligt. Vi skulle ha fått känsliga radioapparater och troligen dålig täckning i landet.
Dessutom skulle vi ha haft ett system som i princip bara används i Norge.
Med andra ord skulle vi behöva 2 radioapparater varav en (DAB+) skulle sluta fungera omedelbart i händelse av kris.

IDG skriver att:

”Synpunkterna har varit delade. Dels finns det de som framhåller fler program, nya tjänster och bättre konkurrens på radioområdet. Dels finns det nackdelar, som regeringen lyfter fram:
 

  • Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras påverkas negativt.
  • Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
  • Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
  • Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.”

Jag tycker att nackdelarna talar sitt tydliga språk. Dom enda som varit positiva på slutet har varit vissa företrädare för alliansen samt säljare av det nya systemet (förstås)

Begrav nu DAB+ väldigt djupt och asfaltera över så att ingen får för sig att lyfta upp eländet en gång till.

Annonser