Etiketter

,

Vi har redan tittat på vår kravspecifikation för en BOL (Bug Out Location). Vi har också tittat på var denna BOL borde vara belägen.

Men när vi funderade och tittade oss omkring på möjliga objekt väcktes en tanke. I den lista med risker som vi gjorde för länge sedan finns en risk som heter Fattigpensionär.
Men i det här fallet tänker vi inte på oss själva i första hand, utan på våra föräldrar. Dom har jobbat och betalat skatt hela sina liv men det kommer inte att bli många kronor i pension för det.

Att vi i Sverige har 220000 fattigpensionärer är ganska skrämmande.
Att detta antal dessutom ökar i en skrämmande takt är bittert för alla som har jobbat och betalat skatt i hela sitt liv.
EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets genomsnittliga (median) disponibla inkomst. I Sverige motsvarar det strax under 11.000 kronor i månaden.

Att pensionerna kommer att öka lär inte ske inom överskådlig tid. Vi blir allt fler som ska leva på statens bekostnad. Tvärtom tror jag att pensionerna kommer att bli lägre.
Staten sparar in pengar överallt där det är möjligt. Där det inte går att spara in pengar, höjer man istället skatterna.

Helt plötsligt måste vi lägga in en ny faktor i vår kravspecifikation. Generationsboende kan vara det nya svenska sättet att bo.
Detta från att svenska ungdomar har flyttat hemifrån tidigast i europa.

Vi är på väg att backa Sverige tillbaka till 20-talet.

Vi behöver större!

Om vi nu ska tänka på ett generationsboende har det blivit Bug In istället för Bug Out. Om vi bor på plats A och det brakar ihop stannar vi helt enkelt kvar och väntar ut stormen.
Förutom det generationsboende vi lite löst funderat på finns det ytterliggare en sak att tänka på.
När vi har fått ordning på vår sommarstuga/ BOL och eventuellt bor där så kommer vi att vara bättre förberedda än många andra.

Vad händer då om det blir problem i större skala? Troligen kommer fler att komma till oss när det inte längre går att stanna hemma. Jag tänker nu framför allt på den närmaste släkten.
I den BOL vi hade tänkt oss för 3 personer har det gått vidare till ett generationsboende. Från detta generationsboende kan det bli ett släktboende.
Vi kan bli 15-20 personer.

Vi behöver köpa en by!