Etiketter

,

Lagra vad du äter, ät vad du lagrar. Så lyder ett smart ordspråk. Med andra ord ska vi inte lagra en massa konstiga saker bara för att vara förberedda inför domedagen. Problem kan uppstå om det enda man normalt äter är hamburgare och pommes frites. Men det finns lösningar på det också.burgarekonserv Det här är inget skämt utan det går att hitta dessa konserver även i det här landet. Hur smaken är har jag ingen aning om, jag tänker inte prova.

Vad vi behöver
Vi behöver lagra mat och vatten för att initialt klara stora problem. I dagsläget är framförallt storstadsbor illa ute eftersom dom i mindre utsträckning har mat på lager. Dessutom saknas ofta möjlighet att tillaga maten om det blir ett långvarigt strömavbrott.
Vi behöver ungefär 3 liter vatten per person och dag. Mycket av den vätska vi får i, oss får vi via maten. Men om vi inte har någon mat måste vi få i oss all vätska genom dryck.
Med andra ord behöver vi ha 3 liter per person och dygn i lager.
För oss handlar det om ungefär 30 liter för dom 3 dagar som jag upplever som ett minimum att vi ska kunna klara av.
Vi behöver också mat. I det här fallet är det enklast att ha frystorkat och konserver.

Hur ska vi förvara vår lagrade mat?
Det finns några grundregler.

 • Torrt. Bakterier behöver vätska för att kunna växa, detta gäller även andra mikroorganismer som mögelsvampar. Det finns en anledning att man torkar mat för att kunna långtidslagra den.
 • Svalt. Bakterier behöver värme för att kunna växa till sig. Det finns en anledning att en del bakterier trivs bra vid 36-37°C (vår kroppstemeratur). Med med svalt räknar jag inte in att frysa ner konserver. Alla vet att is tar större plats än vatten, risken finns att konserverna skadas om dom blir nedfrysta.
  Jag tänker närmast på kylskåp eller jordkällar-svalt.
 • Mörkt. Ljus bryter ner saker och ting. Förpackningarna kommer inte att må bra om dom ligger framme i ljuset, framförallt om det är plastförpackningar. Även maten påverkas av ljuset och hållbarheten förkortas.

Luften påverkar
Det finns en sak till som är viktig vid långtidsförvaring av mat.
Syrefattig miljö. Detta är inget stort problem normalt. Men om man vill långtidsförvara mat bör syrenivån vara låg, eftersom syre bryter ner maten.
I konserver och vacuumförpackad mat är givetvis syrenivån väldigt låg. Detsamma gäller i många andra förpackningar där luft är ersatt med koldioxid eller kvävgas.
I köttförpackningar är det inte ovanligt att man tillsätter syre istället för att bort syre, men det har inte med hållbarhet att göra.
Köttet ser rödare och därmed färskare ut om det är syre i förpackningen. Hållbarhetsmässigt är det givetvis en nackdel.

Hur man ska bli av med luft i egenförpackad mat? Jag kommer spontant på två olika sätt.
Det gäller torra varor. Typ mjöl, pasta ris osv.

 • Vacuumförpackning. Här behövs en vacuumpump i en vacuumpackare som kan suga ur luften ur den påse där maten ska förvaras.
  Därefter försluts påsen. Det här är en effektiv metod att förvara mat på.
  Dock bör man undvika vätska i maten eftersom kokpunkten sjunker ju lägre trycket blir. En bra kompressor kommer att sänka trycket tills vattnet börjar koka vid rumstemperatur.
  Priset på en vacuumpackare är mellan några hundralappar till tiotusentals kronor. Det behövs som regel speciella påsar för att kunna bränna ihop och försluta påsarna.
 • Syre-absorberare. Det handlar om att stoppa maten i en lufttät påse tillsammans med en ”syreätare”.
  Dom påsar man brukar använda är sk Mylar-påsar (Mylar är ett varumärke). Dom släpper inte igenom vare sig luft eller fukt.
  Så in med maten i en Mylar-påse tillsammans med syreätare och bränn igen påsen, klart.

OBS: Det bör tilläggas att det finns en risk med låg syrenivå. Om maten är fuktig och förvaras i en syrefri nivå kan det bildas botulinumtoxin som är ett mycket starkt gift. Det bildas av bakterien Clostridium botulinum. Denna bakterie finns normalt i jorden överallt om kring oss.
Botulinumtoxin är ett av de starkaste (mest potenta) gifterna som finns. Vid inandning räcker 0,00000027 gram rent toxin(gift) för att döda en människa på 90 kg.
Detta gift är för övrigt den aktiva beståndsdelen i botox, som en del trycker i sig frivillgt för att bli ”vackrare”, släta ut rynkorna. Giftet används också inom sjukvården då det visat sig dämpa epilepsi och andra kramper.
Nu sker det turligt nog sällan förgiftningar med detta gift. Men det händer ibland om man gör fel vid egen konservering av mat, och har otur.

Hur ska man nu förpacka maten?
Jag tror på torkad mat i Mylar-påsar med syreätare. Bränn denna påse så att den är helt tät. Därefter stoppas mylar-påsarna i hinkar som försluts.
Gärna plasthinkar med skruvlock. Anledningen till att använda förslutna hinkar är flera. Till att börja med finns det många djur som också tycker om torkad mat.
En mus har inga problem att bita sönder en plastpåse, men en hink är en helt annan sak även om det är fullt möjligt.
Dessutom skyddar en hink om det blir översvämning eller något annat trassel. Hinkarna skulle jag med fördel kunna ha i en jordkällare (om jag haft en jordkällare). Men jag har i alla fall ett källarförråd som är mörkt och torrt.

PET-flaskor
Ett annat alternativ till mylar-påsar är pet-flaskor. Dessa flaskor är gjorda för livsmedelsändamål. Dessutom är det en billig förvaring efter att man druckit upp innehållet. Men här är det en fördel om man använder flaskorna med något större kork (modell MER)

 1. Använd PET flaskor som har skruvlock med plast eller gummitätningar i locket. Du kan verifiera att locktätningen inte kommer att läcka genom att placera en tillsluten tom flaska under vatten och tryck på den. Om du ser bubblor komma från flaskan så är den inte tät.
 2. Rengör flaskorna med diskmedel, och skölj dem noggrant för att avlägsna eventuella rester. Töm ut vattnet och låt flaskorna torka helt innan du använder dem för förpackning av livsmedelsprodukter.
 3. Placera en syreätare i respektive flaska. Syreätarna kan användas i behållare upp till 4 liter.
 4. Fyll flaskorna med te x vete, majs eller bönor.
 5. Torka av tätningsytan på varje flaska ren med en ren torr trasa och skruva på korken ordentligt.
 6. Lagra produkterna på en sval, torr och mörk plats.
 7. Skydda de lagrade produkterna från gnagare.
 8. Använd en ny syreätare varje gång du fyller på en flaska för förvaring.

Baggar

I mjöl finns det i princip alltid ägg till mjölbaggar. Har man mjöl som står väldigt länge finns det en stor risk att man får mjölbaggar. Det har ingenting med dålig städning att göra.
När man på fabriken silar mjölet från diverse saker man inte vill ska komma med, så smiter äggen förbi silen. Dom är för små för att sila bort.
(något att tänka på för vegetarianer, mjölbaggsägg är en del av kosten)

För att i förebyggande syfte döda äggen ska man tydligen kunna frysa ihjäl dom. Stoppa mjölpåsen i en plastpåse för att minska risken för fukt. Stoppa sedan påsen i frysen en vecka och äggen ska vara döda.
Jag har inte provat detta själv, men jag har inte heller haft problem med mjölbaggar.

Vilken mat jag bunkrar upp kommer jag att skriva om senare.

Annonser