Etiketter

,

Civilförsvarsförbundet har skapat nätutbildningen 72 timmar som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap.

Utbildningen heter 72 timmar eftersom kursen är inriktad på att vi ska klara oss 72 timmar utan hjälp från omvärlden.

Jag gick den utbildningen i går och det tag inte så lång tid. Utbildningen går tyvärr inte ner på djupet, men det är knappast tanken heller. Utbildningen riktar sig mot ”nybörjare” som jag förstår det.

Jag hoppas verkligen att dom får ett genomslag och att ”normala” människor verkligen går utbildningen och tar åt sig av informationen.
Om folk hade den beredskap som filmen förespråkar skulle det inte upplevas som en total katastrof när det blir ett strömavbrott.

Utbildningen är ett väldigt bra initiativ! Bra jobbat.