Etiketter

,

Vi utförde en riskgranskning över brandrisken i vårat hem. Jag har varit så ordentlig så att jag har skrivit ner allt i rapportform.
Nu är det så att jag tydligen inte är någon hejare på wordpress. Jag har inte löst hur jag ska lyckas lägga ut tabeller och liknande på sidan.
I gengäld blir jag tvungen att försöka beskriva med ord istället, puuuh.

Anledningen att vi riskgranskar varje hotbild är att det är ett bra sätt att ta tag i frågan. Att vi dessutom får öva på riskgranskning är ett stort plus.

Bakgrund

När jag tagit upp alla hot vi bör förbereda oss att möta hamnade brand som punkt nummer ett.

Att det brinner i bostäder är inte ovanligt. Oftast handlar det om slarv, bortglömda ljus eller en bortglömd kastrull på spisen.
I andra fall är det dammigt bakom TVn eller att några elkablar blivit överbelastade.
Dom flesta bränderna slutar trots allt lyckligt eftersom folk antingen hinner ut i tid eller inte är hemma.
Undantaget är rökare, sängrökare. Dom personer som ”brinner inne” är som regel sängrökare. Det finns idag självslocknande cigaretter. Men dom är inte tillräckligt effektiva.
När jag ovan skrev ”brinner inne” så är det inte riktigt sant. Röken är den tysta mördaren!
Den innehåller förutom kolmonoxid även cyanväte och andra gaser som är direkt dödande.
Har man inte en brandvarnare och det börjar brinna när alla sover, är man extremt illa ute.

Det här var givetvis i bakhuvudet när det var dags att börja riskgranska vårat hem. Ganska snabbt insåg vi att det är två separata områden som behöver synas. Förebyggande och om det redan har börjat brinna.

Det finns mycket att läsa på, hos Din säkerhet och Brandskyddsföreningen.

Förutsättningar

Riskgranskningen gäller vår lägenhet. 4 rum och kök på tredje våningen i en bostadsrätt, ca 100kvm. Det finns två ingångar till lägenheten. Båda dörrarna är sk inbrottssäkra ståldörrar.
Inglasad balkong i söderläge. Ingen hiss i huset. Gemensamma utrymmen i källaren där vi också har tre förråd som tillhör lägenheten.

Vi är 3 personer i hushållet. 2 vuxna och ett barn på sju år.

Vi har kunskap av att släcka bränder och har övat en hel del efter att ha jobbat inom branscher där sådan kunskap är ett krav.
Vi har brandvarnare och brandsläckare samt brandfilt.

Det finns ingen nödutgång. Enda utgången är via trapphuset.

 Riskkällor och förebyggande åtgärder

 1. Tvättmaskinen kan börja brinna. Inte helt ovanligt eftersom det samlas en del ludd i maskinen. Dessutom är det alltid en risk med vatten och el i samma maskin.
  Åtgärd blir att aldrig tvätta om inte någon är hemma. Alltid slå av maskinen på huvudbrytaren när den inte används. Båda dessa kriterier uppfyller vi redan idag.
 2. Övertäckta el-element. Vi har vattenburen värme idag. Däremot har vi en infravärmare på den inglasade balkongen.
  Åtgärd. Inga speciella åtgärder behövs. Infravärmaren vet vi att vi inte får täcka över, det vore dessutom svårt att göra.
 3. Övertäckt lampa. En glödlampa som är tänd blir väldigt het. Om den täcks över vädras inte värmen bort vilket gör att lättantändliga saker som papper eller tyg kan antändas.
  Åtgärd. Dom flesta av våra lampor är idag ersatta med led-lampor som inte alstrar den värme som behövs om något ska antändas. Vi byter ut lamporna succesivt till led-lampor.
 4. Blinkande lysrör skapar värme. Tillräckligt varmt så kan det börja brinna. Vi har bara ett lysrör idag, ovanför diskbänken.
  Åtgärd. Ingen direkt åtgärd. Blinkar lysröret så byter vi ut det.
 5. Åsknedslag. Vi bor i en bostadsrätt i en stad. Det finns troligen åskledare på husen. Alla ledningar är nedgrävda.
  Åtgärd. Kolla upp med föreningen hur det ser ut med åskledare.
 6. Överhettad laddare. Laddare till telefoner, datorer och annan utrustning skapar en del bränder. Jag har själv aldrig hört talas om det, bara läst om det i olika tidningar. Vi är rätt dåliga på det här. Det sitter laddare i uttagen hela tiden.
  Åtgärd. Vi har köpt in några grendosor med strömbrytare för att göra det enklare att koppla bort laddarna.
 7. Trasiga kablar. En trasig elkabel kan förutom att ge någon en stöt, skapa en brand.
  Åtgärd. översyn av kablar i hemmet. Ingenting hittat ännu.
 8. Ljus. Tända ljus har vi ofta hemma. Vanliga orsaker till bränder när man eldar ljus är att dom står för nära brännbart material, tex en gardin. Man placerar ljusen för nära varandra (vanligt med värmeljus) och att det finns ingjutna dekorationer i ljusen. Dessutom måste man fundera på materialval på själva ljusstaken.
  Åtgärd. Utökad kunskap. Vi får fortsätta att prata om det när vi ska tända några ljus. Vi behöver också se över vilka ljusstakar vi har. Är ljusstakarna osäkra att använda har vi ett utmärkt grovsoprum.
 9. Damm bakom kyl och frys. Kan i värsta fall starta en brand.
  Åtgärd. Vi schemalägger damsugningbakom kyl och frys. Dår blir det i alla fall gjort.
 10. Gasollampa, gasolkök. Gasol är en tung gas och givetvis väldigt brännbar. Gasen kan samlas på lågpunkter och kan skapa en explosion om den antänds. Något man alltid ska gör är att läsa skyddsblad för att få råd om hantering. Vi använder endast små mängder till gasolkök och gasollampa.
  Åtgärd. Kunskap, rätt handhavande är A och O. Öva och ha respekt för gasen, speciellt inomhus. Kolmonoxidlarm ifall förbränningen är bristfällig?
 11. Fotogenvärmare, spritkök. Flytande och brännbara vätskor är ett måste när det är kallt. Gas är jättebra men funkar dåligt i kyla. Vi har sedan tidigare en fotogenvärmare som backup om det blir ett strömavbrott på vintern. Vi har även spritkök att använda vid behov.
  Åtgärd. Samma som punkt 9.
 12. TV. En TV finns i nästan alla hem. Även här har vi en stor riskkälla för bränder. Åtminstone i gamla TV-apparater hade vi hög spänning och hög värme. Det tillsammans med den statiska elekricitet som bildades och drog till sig damm, booom.
  Åtgärd. Rengöring dammsugning schemaläggs.
 13. Tändare, tändstickor. Själva vitsen med tändare och tändstickor är att tända en eld. Vet man inte vad man håller på med ska man inte röra dessa (barn).
  Åtgärd. Förvaras oåtkomligt för barn. Samtidigt ska barn utbildas så att dom förstår konsekvenserna.
 14. Missriktat fyrverkeri, brandbomb. Missriktat fyrverkeri är ett potentiellt hot. Nu bor vi inte så att risken ska vara så stor.
  Det är liten risk att någon ska få för sig att angripa oss med en brandbomb. Men om så vore fallet bor vi på tredje våningen och har inget brevinkast.
  Åtgärd. Ingen ytterliggare åtgärd.
 15. Spis, spisfläkt. Spisen är ett orosmoment. Det är lätt att glömma något på spisen. Spisfläkten har ett metallfilter där fett fastnar. Filtret går att köra i diskmaskin.
  Åtgärd. Överväg att sätta en timer på spisen. Schemalägg rengöring av filter.
 16. Elprylar i kök. Brödrost, kaffebryggare etc. Kaffebryggaren har en timer. Övrig utrustning sitter bara kopplade till uttag när dom används.
  Åtgärd. Ingen åtgärd.
 17. Saker som ligger och kan tändas på i gemensamma utrymmen. Detta är föreningens ansvar.
  Åtgärd. Kontakta föreningen.

Om brand uppstår/ redan uppstått

 1. Brandsläckare, brandfilt. Vi hade 2 brandsläckare och en brandfilt innan granskningen. Dessa var placerade i en klädskrubb där vi också har en frys. Som jag skrev ovan är kyl och frys en risk vad gäller bränder. Skulle det börja brinna i skrubben är våra möjligheter att släcka branden själva begränsad.
  Åtgärd. Vi köpte helt enkelt 2st brandsläckare och 2 brandfiltar. Dessa är nu utplacerade på 3 olika ställen. Varav en släckare och en filt finns på balkongen, där eldar vi oftast.
 2. Brandvarnare. Om vi ska ha någon nytta av brandvarnare måste dom sitta på rätt ställen och dom måste fungera. Vi har idag två brandvarnare.
  Åtgärd. Vi kommer att köpa en brandvarnare till. Vi kommer också att schemalägga en test av brandvarnarna.
 3. Flykt vid brand. Det kan vara så att branden har gått för långt när vi ska försöka släcka den. Det kan också vara så att det brinner i en annan lägenhet så att trapphuset är spärrat. I vilket fall som helst måste vi ta oss ut.
  Åtgärd. Vi har två stycken skyddsmasker (inte att förknippa med gasmask) och en utrymningshuva. Dessa skyddar mot giftiga gaser under en period vilket ökar möjligheterna för oss att ta oss ut. Maskerna placeras lättåtkomligt men dolda. Är trapphuset spärrat av elden har vi ståldörrar som står emot lite. Vi måste däremot fixa någon form av firningsutrustning så att vi kan ta oss ner från balkongen. Eventuellt en repstege.
 4. Viktiga dokument/ fotografier brinner upp. Vilka dokument som är vikiga har jag ärligt talat inte koll på. Måste fundera mera! Men betyg, kvitton och försäkringspapper är typiskt sådana man vill rädda. Fotografier är ovärderliga eftersom dom inte går att återskapa, det blev ett eget inlägg.
  Åtgärd. Skanna in alla dokument som är viktiga och spara dessa på en (eller flera) USB-stickor. Detsamma måste utföras på alla fotografier som inte är digitala.
  Ett tidsödande jobb.
 5. Vad äger vi? När man drabbats av en brand kommer man till det läget att man på något vis måste visa för försäkringsbolaget vad man ägde.
  Åtgärd. Det lättaste sättet är fotografier. Fota saken och serienummer om det finns. Sparas lämpligen på USB-stickan. Men här är det kanske inte någon bra idé att spara i RAW-format, JPEG räcker bra.
  Kom bara ihåg att varje kopiering av en JPEG-fil kommer att försämra bilden. Till slut går det inte att se vad den företäller.
 6. Dyrbara eller unika föremål brinner upp. Jag har sakerna hemma och dom riskerar att försöras. Jag kan låsa in dom i ett brandsäkert skåp eller bankfack, men då kan jag inte titta på dom.
  Åtgärd. Lite risker får man ta. Jag vill se dom saker jag upplever unika. Min dotters teckningar är ett typiskt exempel.

Slutsats

Jag upplever att vi har bra koll på detta område. Vi är som jag skrev i början skolade till att släcka bränder och tänka på brandrisker från industrin.
Att slänga in extra brandsläckare och brandfiltar är inte jättedyrt. I jämförelse med att åka till Thailand en gång om året är det växelpengar.
Det är dessutom en bra investering i jämförelse med mycket annat skräp vi alla har förmåga att dra på oss.

WP_20150125_13_46_41_Pro
En brandsläckare behöver inte heller vara ful och vara i vägen.
Den här sitter på vår inglasade balkong och är vit. Väggen är också vit vilket gör att varken släckren eller filten ovanför sticker ut speciellt mycket.
Men man ser att dom finns där vilket är meningen.

Det som skulle lösa ganska mycket av våra bekymmer vore ett brandsäkert skåp. Egentligen är den enda orsaken att ett skåp inte finns med, är våra tankar på att flytta. Vi ser oss om efter ett annat boende redan idag. Ingen av oss känner för att släpa upp ett skåp på 100kg uppför trapporna för att sedan bära ner det igen. Men det ligger givetvis i bakhuvudet.


Statlig media bör utlokaliseras!