Etiketter

, ,

TV4 nyheterna fanns det ett inslag om att Stockholm är den stora vinnaren när dom statliga jobben fördelas över sverige.
Ånge är den största förloraren.

Nu är det möjligt att Ånge förlorar ännu fler jobb. Trafikverket vill minska sina trafikledningscentraler från 8 till 4.
Vilka är då vinnarna? Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.
Vi pratar här om centralisering till storstäderna.

Vilka är då förlorarna? Förutom Ånge är det Boden, Norrköping och Hallsberg. OM jag tittar på en karta var orterna ligger så tycker jag Boden, Ånge, Hallsberg och Malmö vara mer logiskt.

Jag har läst rapportunderlaget (rätt funktion på rätt plats) för det här beslutet samt remiss-svaret. Jag tycker inte att rapporten imponerar, men den är trots allt på remiss.
Rapporten är fylld av påståenden som ska visa att det är rätt beslut man kommit fram till. I princip ingenting som belyser riskerna.

”Sverige har i dag den snabbaste urbaniseringstakten i Europa.” skriver man som en av förklaringarna till att man vill skynda på urbaniseringen.

Man hänvisar vidare i rapporten till teknikutveckling som ännu inte finns. I andra stycken skriver man att man inte har någon lösning på problem som kommer att uppstå. Känns inte helt betryggande!

I rapporten står det att läsa:
”Trafikverket har också träffat en överenskommelse med bland annat tågoperatörer och entreprenörer kallad Tillsammans för tåg i tid. Målet för denna är att punktligheten ska vara minst 95 procent år 2020, vilket ska åstadkomma genom utvecklad samverkan, öppenhet och transparens”

Detta löser man tydligen genom att lägga ner hälften av trafikledningscentralerna?

Man hänvisar vidare till högskoleutbildningar som kan bli nödvändiga för vissa tjänster. Det finns tydligen en bra utbildning med rätt inriktning. I Luleå!
Med andra ord inte i närheten av dom ställen som man säger är mest lämpliga. Jag fick precis känslan av att Boden ligger riktigt bra till.

Prognosen fram till 2030 har inte tagit med riskerna med skenande oljepriser. Däremot finns det progneser angående hur mycket som ska gå på väg respektive järnväg. Dags för hemläxa! Fast det kanske har någon betydelse för det här beslutet. Minnet är trots allt kort.

6.4 Lokalisering i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle
Det här avsnittet i raqpporten handlar om vilka orter man vill lägga centralerna på. Stockholm, Göteborg och Malmö är redan utvalda vad jag kan utläsa ur rapporten. Sedan handlar mycket av den punkten om hur bra Gävle är.

Jag saknar riskgranskning i rapporten. Det finns i och för sig en punkt som heter riskgranskning, men den säger ingenting.

Jag saknar också kostnader, både kortsiktigt och långsiktigt. Det blir alldeles för luddigt när detta kommer upp. Det känns som om man vill dölja ett och annat!

I mina ögon går det inte att ta ett beslut på den här rapporten. Den är alldeles för ytlig.
Utan att veta vem som är författare skulle jag påstå att det är en medarbetare boende i Gävle. Den är vriden för att visa på Gävles förträfflighet.

Allt känns redan bestämt. Men det blir väl på det här sättet när Generaldirektörer tillsätts enligt kontakter och politisk tillhörighet.

Det här är inte en rapport som man ska ta ett beslut på. Det här är en partsinlaga.

Kommunalrådet i Ånge Sten-Ove Danielsson la ut det här på facebook. Sverige slits isär.

För övrigt anser jag att statliga media ska utlokaliseras!