Etiketter

,

Nu har jag kommit till den fasen att jag skrivit ner alla hot jag kommit på (än så länge). Jag har bedömt hoten genom att använda en riskmatris som syns på bilden. Anledningen att jag gör så här är att jag är van vid det arbetssättet. 650px-Risk_Matrix
Jag kommer att jobba med dessa frågor på samma sätt som jag skulle jobbat med riskgranskningar på ett företag.

Det här är själva uppdragsbeskrivningen för att ta fram lösningar på de olika hot som finns i vår vardag.

1      Bakgrund

För att vi ska kunna planera och förbereda oss för hot/olyckor som kan inträffa måste vi veta om dessa hot.

Ett sätt är att skriva ner alla hot och bedöma dessa i sannolikhet, konsekvens och möjlighet att förebygga. Allt detta eftersom det ger oss möjlighet att klara oss oavsett vad som händer.

I denna del handlar det endast om att ta fram alla hot och bedöma vilka som ska prioriteras.

2               Avgränsningar

Alla områden som jag tagit fram kommer att bearbetas var för sig. Lösningarna kommer i många fall vara desamma vilket gör arbetet lättare och lättare. Jag kommer bara att lösa ”våra” problem. Vissa saker passar bara oss. Dokumentet är ”levande” och kommer att förändras under arbetets gång.

3               Förutsättningar

Vi är redan förberedda för många saker. Detta jobb utförs framförallt för att lyfta upp dom områden som eventuellt missats.

Vi bor 2 vuxna och ett barn i en bostadsrätt i en mellanstor svensk stad.
Bostadsrätten ligger i ett område med många bostadsrätter och villor runtomkring. Lägenheten ligger på tredje våningen av tre möjliga. Dörren är en säkerhetsdörr.

Vi har släktingar i närområdet och en gård 15 mil härifrån som delas med släktingar.

4              Arbetsgång

Vid framtagandet av hot har vi använt ”brain storming”. Alla hoten har därefter poängbedömts med användning av riskmatrisen bredvid. Det har även lagts till poäng för hur lätt det bedömts att åtgärda.

5             Slutsats

Även om poängen på ett antal hot hamnade högt kommer dom att prioriteras ner på grund av svårigheten att åtgärda dessa. Till exempel hamnar terroristattack högt och brand längre ner. Jag vet ungefär vad jag ska göra för att åtgärda riskerna med en brand. Terrorism tar jag hand om senare eftersom det är mycket svårt att lösa. Alla hotbilder kommer att numreras i vilken ordning dom ska lösas.

Jag kommer att jobba med områdena i följande ordning:

 1. Brand i hemmet (stor risk och jobbiga konsekvenser)
 2. Dödsfall i familjen (oundvikligt)
 3. Allvarlig olycka (det kan bli mycket stort område)
 4. Stopp på bil eller bilolycka
 5. Matbrist
 6. Inbrott
 7. Förgiftning
 8. Arbetslöshet
 9. Förorenat vatten
 10. Pandemi (det blir lite worst case)
 11. Långvarig storm/ snöstorm
 12. Långvarigt strömavbrott
 13. Allvarlig sjukdom i familjen
 14. Gasutsläpp (kan vara en lastbil med farligt gods som välter)
 15. Internet kraschar
 16. Bostadsbubblan kraschar
 17. Ekonomisk krasch
 18. Upplopp
 19. Solstorm
 20. Maktövertagande, diktatur el idioter
 21. Drivmedelsbrist
 22. Välfärdssystemen kollapsar
 23. Terroristattack
 24. Fattigpensionär
 25. Krig
 26. Kärnkraftsolycka
 27. Jordbävning
 28. Komet
 29. Zombier (man får aldrig glömma zombier)

Som jag redan kommit fram till kommer ett antal av dessa områden att ha samma lösningar. Sen vet jag inte vad jag missat, men det ger sig.